Afvalloos Maastricht - Afvalproef halverwege

In Boschpoort en Jekerkwartier Noord loopt een afvalproef (1 juni – 1 december 2017). Inwoners van deze buurten scheiden hun huishoudelijk afval een halfjaar lang op een andere manier.

De afvalproef is eind 2016 door bewonerspanels vormgegeven. Alle bewoners konden hier vervolgens uit kiezen. We zijn nu halverwege de proef. Op deze site leest u meer informatie over de proef in het algemeen. Voor specifieke informatie over de proef in de proefbuurten kunt u hieronder op de betreffende buurt klikken. 

Proefbuurten

U vindt per proefbuurt meer informatie over de gekozen variant, de data van de inloopavond en de klankbordgroep, plus contactinformatie. 

Waarom een afvalproef?

In ons huishoudelijk restafval zitten nog steeds materialen die hergebruikt kunnen worden, in plaats van te worden verbrand. Wist u dat een Maastrichtenaar gemiddeld 114 kg afval per jaar in de restzak stopt? En dat het grootste gedeelte daarvan uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bestaat? Dat GFT kan weer nuttig gebruikt worden (composteren, vergisten, enzovoort). Behalve GFT kan ook nog ander afval hergebruikt worden. Hergebruik is beter voor het milieu én voor de portemonnee.

Maastricht afvalloos 2030

De gemeenteraad heeft als doel gesteld dat Maastricht in 2030 afvalloos is (#maastrichtafvalloos). Dat wil zeggen dat al het huishoudelijk afval dan gescheiden aangeboden en hergebruikt wordt.

Als eerste stap op weg naar 2030 start de gemeente met deze afvalproef. Samen met buurtbewoners nadenken over het slimmer inzamelen van GFT, luiers en incontinentiemateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval. Slimmer wil zeggen: met een zo goed mogelijke mix van gebruiksgemak, milieuwinst, kosten en werkgelegenheid. 

Uw ervaring telt!

Tijdens de afvalproef werken we met een klankbordgroep van bewoners om de ervaringen met het nieuwe inzamelsysteem te bespreken. Wilt u uw ervaringen met ons delen en deelnemen aan deze klankbordgroep? Geef u dan op via afvalloos@maastricht.nl of 14 043.

Aan het einde van de proef ontvangt u een afsluitende enquete. Vult u deze alstublieft in, zodat we de ervaring van u en uw buurtgenoten kunnen meenemen bij de evaluatie van de proef.  

De eerste resultaten

We zijn halverwege de Afvalproef. De eerste resultaten wat betreft de ingezamelde kilo’s en de ervaringen van de bewoners zijn bekend. Let wel: dit zijn tussentijdse resultaten en het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Verder was de respons op de tussentijdse enquête te laag om betrouwbare uitspraken over te doen. Daar is helaas niets meer aan te veranderen. Doet u alstublieft wel mee aan de afsluitende enquête, die u nog thuis ontvangt aan het einde van de proef! 

Vragen?

De proef is misschien even wennen. Wij doen daarom ons best om u zo snel en zo gemakkelijk mogelijk op weg te helpen. Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Kijkt u dan bij de veelgestelde vragen of uw vraag er tussen staat. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via afvalloos@remove-memaastricht.nl of 14 043.