Afvalloos Maastricht - Afvalproef van start

Op 1 juni 2017 begint in Boschpoort en Jekerkwartier Noord een afvalproef! De inwoners van deze buurten gaan dan een half jaar lang (tot 30 november) op een andere manier hun huishoudelijk afval scheiden en aanbieden. Buurtbewoners  krijgen halverwege maart een huis-aan-huisnieuwsbrief met uitgebreide informatie. 

Buurtbewoners konden kiezen voor een van de mogelijke manieren waarop dit gaat plaatsvinden. De buurten kozen voor de volgende experimenten:

Boschpoort hoogbouw

 1. Groente en fruit in een aparte emmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op. Tuinafval kan in kleine hoeveelheden in dezelfde emmer.
 2. Luiers en incontinentiemateriaal: in een aparte luieremmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op.
 3. Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).
 4. Grof huishoudelijk afval: geen wijzigingen (brengen naar milieupark of op afroep tegen betaling laten ophalen thuis)
 5. Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per twee weken thuis op. De ondergrondse restafvalcontainers bij de hoogbouwcomplexen worden gedurende de proef gesloten.

Boschpoort laagbouw 

 1. Groente en fruit in een aparte emmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één per week thuis op. Tuinafval: in een aparte tuinafvalcontainer van 140 liter, gemeente haalt één keer per twee weken op.
 2. Luiers en incontinentiemateriaal: in een luieremmer van 10 of 25 liter, brengen naar milieuperrons (ondergrondse container).
 3. Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).
 4. Grof huishoudelijk afval: brengen naar milieuparken, of op afroep betaald laten afhalen thuis. Aanvullend avondopenstelling op één van de milieuparken, 1 dag in de week (18.00-20.00).
 5. Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per drie weken thuis op.  

Jekerkwartier Noord

 1. Groente en fruit: in een aparte groente- en fruitemmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op.Tuinafval: brengen naar tuinkorven.
 2. Luiers en incontinentiemateriaal: in een luieremmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt twee per week thuis op.
 3. Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).
 4. Grof huishoudelijk afval:  geen wijzigingen (brengen naar milieuparken, of op afroep betaald laten ophalen thuis).
 5. Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per twee weken thuis op.

Met de proeven ontstaat inzicht in kosten en opbrengsten van de nieuwe inzamelsystemen. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft milieudoelstellingen, service voor de inwoners en werkgelegenheid. Tijdens de proef verandert er financieel niets voor de inwoners van de proefbuurten: de afvalstoffenheffing blijft in de proefperiode gelijk.

Op dit moment worden de genoemde afvalsoorten ingezameld zoals dat ook elders in de stad het geval is: gft-afval in groene bakken en restafval in restzakken. Voor luiers en incontinentiemateriaal, textiel en elektrische apparaten is op dit moment geen aparte inzameling door de gemeente. Grof huishoudelijk afval kan worden gebracht naar de milieuparken of kan, tegen betaling, thuis worden opgehaald door de gemeente.

Waarom een afvalproef?

Het zit zo. In ons huishoudelijk restafval zitten nog steeds materialen die hergebruikt kunnen worden, in plaats van te worden verbrand. Wist je dat een Maastrichtenaar gemiddeld nog 114 kg restafval per jaar over heeft? En dat het grootste gedeelte daarvan uit groente-, fruit- en tuinafval  (GFT) bestaat? Dat GFT kan weer nuttig gebruikt worden (composteren, vergisten, maar ook via andere toepassingen). Behalve GFT kan ook nog ander afval hergebruikt worden. Hergebruik is beter voor het milieu én voor de portemonnee. 

Maastricht afvalloos 2030

De gemeenteraad heeft als doel gesteld dat Maastricht in 2030 afvalloos is. Dat wil zeggen dat al het huishoudelijk afval dan gescheiden aangeboden en hergebruikt wordt. 

Als eerste stap op weg naar 2030 gaat de gemeente samen met buurtbewoners nadenken over het slimmer inzamelen van het volgende afval: GFT, luiers en incontinentiemateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval. Slimmer wil zeggen: met een zo goed mogelijke mix van gebruiksgemak, milieuwinst, kosten en werkgelegenheid. De gemeente geeft alle bewoners van deze buurten de gelegenheid gegeven om daarover mee te denken.  

Aantal stemmen en stemverhouding

 

Boschpoort

Totaal aantal huishoudens dat meedeed aan de poll

Aantal stemmen voor Variant A

Aantal stemmen voor Variant B

Laagbouw

152 (30%)

120 (79%)

32 (21%)

Hoogbouw

  95 (29%)

  84 (88%)

11 (12%)

 

 

Jekerkwartier Noord

Totaal aantal huishoudens dat meedeed aan de poll

Aantal stemmen voor Variant A

Aantal stemmen voor Variant B

 

238 (23%)

35 (15%)

203 (85%)