Afvalproef: doet u mee?

Jekerkwartier Noord en Boschpoort krijgen binnenkort een nieuw inzamelsysteem voor afval. Bewoners bedenken zelf welk systeem het beste past. Woont u in een van deze wijken? Denk dan mee! Samen met buurtbewoners en de gemeente bepaalt u welk systeem binnenkort in uw buurt wordt gebruikt.

In 2030 wilt Maastricht volledig afvalloos zijn. We zoeken naar nieuwe manieren om afval te scheiden en in te zamelen. Uw ideeën, kennis en ervaring zijn daarbij belangrijk voor ons.

Nu in uw buurt, straks in heel Maastricht

Samen met u gaan we op zoek naar een inzamelsysteem dat het meest geschikt is voor uw buurt én de meeste grondstoffen oplevert. Het gekozen systeem testen we in de loop van 2017 in uw buurt. De resultaten van deze afvalproef gebruiken we bij de keuze voor een nieuw inzamelsysteem voor de hele gemeente, dat zal worden ingevoerd in 2019.

Planning

Van oktober 2016 tot en met januari 2017 vinden vier workshops plaats met bewoners. Bewoners van Jekerkwartier Noord en Boschpoort zijn via een brief uitgenodigd voor de bewonersavond en het bewonerspanel.

Bent u inwoner van Maastricht, maar woont u niet in de geselecteerde proefbuurten? Ook dan kunt u meedenken. Stuur een e-mail naar afvalloos@maastricht.nl

 

Keuze buurten

We hebben de buurten voor de afvalproef gekozen op basis van de bebouwing en bewoning. We zoeken naar inzamelsystemen die aansluiten bij het karakter van de buurt en verschillende type woningen. Gebruikersgemak is hierbij erg belangrijk. We willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken om uw afval gescheiden aan te bieden. Op het moment dat ú het kwijt wilt.

Afvalproef Boschpoort hoogbouw: dit is een hoogbouwgebied. Hier is minder plek voor een afvalbak binnen of buiten. Wel is de openbare ruimte in deze buurt ruimer van opzet dan in het centrumgebied van Maastricht, waardoor meer ruimte beschikbaar is voor bijvoorbeeld het plaatsen van een verzamelcontainer voor afval.

Afvalproef Boschpoort laagbouw: dit is een laagbouwgebied. Dat komt het meeste voor in onze stad. De woningen variëren tussen rijtjeswoningen en vrijstaande woningen. Hier is vaak plek voor een afvalbak.

Afvalproef Jekerkwartier Noord (gedeelte boven rivier de Jeker): dit is een centrumgebied met grotendeels kleinere woningen. Hier is minder of geen plek voor een afvalbak binnen. En er is minder ruimte voor bijvoorbeeld een ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer buiten in de buurt.