Afvalloos Maastricht - Afvalproef

Actuele informatie over de afvalloos Maastricht vindt u op de pagina Afvalloos.

In Boschpoort en Jekerkwartier Noord liep van 1 juni tot en met 30 november 2017 de Afvalproef. In de proef hebben inwoners van deze buurten hun huishoudelijk afval een halfjaar lang op een andere manier aangeboden, om te testen of dit gebruikersvriendelijker is voor de bewoners en meer recycling van afval oplevert.

In de eerste helft van 2018 zijn de resultaten van de Afvalproef in de proefbuurten op rij gezet. De resultaten worden naar verwachting in november 2018 in het college van B&W behandeld. Dan worden ook de inwoners van Maastricht op de hoogte gesteld. Inwoners van de proefbuurten Boschpoort hoogbouw, Boschpoort laagbouw en Jekerkwartier Noord ontvangen dan een informatiebrief huis-aan-huis. Alle inwoners krijgen de gelegenheid om tijdens de 'Stadsronde' van de gemeenteraad hun mening te geven over de resultaten van de Afvalproef en over de plannen voor stadsbrede aanpassing van inzamelsystemen. Deze Stadsronde staat voorlopig ingepland voor december 2018 (precieze datum en tijd volgen).

Proefbuurten

De afvalproef is eind 2016 door bewonerspanels vormgegeven. Alle bewoners konden hier vervolgens kiezen uit twee varianten. Op deze site leest u meer informatie over de proef in het algemeen. Voor specifieke informatie over de proef in de proefbuurten kunt u hieronder op de betreffende buurt klikken.

U vindt per proefbuurt meer informatie over de gekozen variant, de data van de inloopavond en de klankbordgroep, plus contactinformatie. 

Waarom een afvalproef?

In ons huishoudelijk restafval zitten nog steeds materialen die hergebruikt kunnen worden, in plaats van te worden verbrand. Wist u dat een Maastrichtenaar gemiddeld 114 kg afval per jaar in de restzak stopt? En dat het grootste gedeelte daarvan uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bestaat? Dat GFT kan weer nuttig gebruikt worden (composteren, vergisten, enzovoort). Behalve GFT kan ook nog ander afval hergebruikt worden. Hergebruik is beter voor het milieu én voor de portemonnee.

Maastricht afvalloos 2030

De gemeenteraad heeft als doel gesteld dat Maastricht in 2030 afvalloos is (#maastrichtafvalloos). Dat wil zeggen dat al het huishoudelijk afval dan gescheiden aangeboden en hergebruikt wordt.

Als eerste stap op weg naar 2030 start de gemeente met deze afvalproef. Samen met buurtbewoners nadenken over het slimmer inzamelen van GFT, luiers en incontinentiemateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval. Slimmer wil zeggen: met een zo goed mogelijke mix van gebruiksgemak, milieuwinst, kosten en werkgelegenheid.

Vragen?

Heeft u vragen over de proef? Neem dan gerust contact met ons op via afvalloos@maastricht.nl of 14 043.