Boschpoort (laagbouw)

Inleiding

Op 1 juni 2017 is de afvalproef gestart! Eind 2016 zijn we begonnen met de voorbereidingen hiervoor en heeft het bewonerspanels 2 varianten uitgewerkt waarvan buurtbewoners er 1 gekozen hebben. Met deze variant draaien we vanaf 1 juni een halfjaar op proef. Inmiddels is de Afvalproef geëindigd, op 30 november. We starten nu met de evaluatie van de proef. Hierbij kijken we onder andere naar de ingezamelde kilo’s  en de ervaringen van de bewoners. Aan het begin, halverwege en aan het einde van de proef is een enquête verstuurd aan de bewoners uit de proefbuurt. Zodat we uw ervaring en die van uw buurtgenoten kunnen meenemen in de evaluatie.  

Afval scheiden na de Afvalproef

Ook na de Afvalproef kunt u gewoon uw afval blijven scheiden. U kunt uw afval weer volgens de reguliere inzameling aanbieden, zoals te lezen is op uw Afvalkalender voor 2018. De data voor december 2017 vindt u nog op uw afvalkalender van de Afvalproef, en in de nieuwsbrief. 

De Afvalproef wordt nu geëvalueerd. Dat doen we aan de hand van vier voorwaarden die door de gemeenteraad zijn meegegeven: milieudoelstellingen (recycling), service voor bewoners, kosten en stimuleren van (sociale) werkgelegenheid. Uw ervaringen met de proef worden dus nadrukkelijk meegenomen. Tijdens de proef hebben we gewerkt met een klankbordgroep uit de buurt, en was er via een drietal enquêtes, inloopavond en het mailadres afvalloos@maastricht.nl gelegenheid om uw mening over de proef met ons te delen. 

De resultaten van de evaluatie van de Afvalproef leest u begin 2018 op de website en in de nieuwsbrief die begin 2018 verstuurd wordt naar de bewoners van de proefbuurten. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de proef? Neem dan gerust contact met ons op via afvalloos@maastricht.nl of 14 043.