Veelgestelde vragen Buurtpeiling 2018

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met de uitkomsten kijken we of wij als gemeente op de goede weg zitten met onze plannen en projecten. Zo leerde de vorige peiling ons bijvoorbeeld dat bewoners van Caberg vonden dat de leefbaarheid in hun buurt flink achteruit was gegaan, terwijl mensen in het Boschstraatkwartier en de Brusselsepoort juist ervoeren dat het er leefbaarder was geworden. Dit soort informatie gebruiken wij om te bepalen welke onderwerpen de komende jaren extra aandacht verdienen in uw buurt.

Waar vindt u de resultaten?

De resultaten van de bewonerspeiling worden gepresenteerd op www.maastricht.buurtmonitor.nl. Hier kunt u volgen of Maastricht er volgens haar inwoners op vooruit is gegaan. Het is ook mogelijk om uw buurt te vergelijken met de rest van de stad.

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw privacy is belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierin volgen wij de Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in ons privacystatement.

Waarom stellen jullie vragen over mijn gezondheid?

Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. Daarom besteden we ook veel aandacht aan preventie en gezondheidszorg in Maastricht. En daarvoor hebben we input nodig. Aan de hand van het beeld dat we krijgen uit deze vragenlijst kunnen we gericht plannen maken.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via 14 043 of via bp2018@maastricht.nl. We helpen u graag.

Read this information in English