Cultuurmakelaar Maastricht

In maart 2016 heeft de gemeenteraad de innovatieagenda Cultuur aangenomen. Een plan om kunst en cultuur nog sterker te verankeren in stad en (eu)regio.

De innovatieagenda cultuur Maastricht zet in op aanjagen en verbinden. De subsidieregeling  van de innovatieagenda ondersteunt en versterkt de culturele en creatieve praktijken in de Maastricht.

In september 2016 is de cultuurmakelaar gestart met het maken van verbindingen tussen culturele disciplines, instellingen en initiatieven om  vernieuwing in de kunstpraktijk te stimuleren. Dit om  Maastrichts rijke geschiedenis, zijn unieke infrastructuur aan kunstvakopleidingen en Maastricht als creatieve maakstad te laten floreren.