Cultuurmakelaar Maastricht

De cultuurmakelaar Maastricht is aangesteld op 1 september 2016 door de gemeente Maastricht om uitvoering te geven aan de Innovatieagenda Cultuur.

De subsidieregeling Innovatieagenda Cultuur Maastricht (2016-2018) ondersteunt en versterkt de culturele en creatieve initiatieven in Maastricht via de door de gemeenteraad aangegeven proeftuinen: cultureel erfgoed, creatieve industrie, cultuurproductie, jongerenparticipatie en amateurkunsten.

Door innovatieve verbindingen, relevante en duurzame projecten zet Maastricht in op zijn creatieve eigenheid en maakt dit zichtbaar voor bewoner en bezoeker.

Initiatiefnemers kunnen hiervoor subsidieaanvragen indienen. Voor elk uitvoeringsjaar (van juli tot juni) is € 250.000 inzetbaar. Aanvragen? Doen! De stad verdient het haar culturele en creatieve rijkdom onder de aandacht te brengen. Kijk voor meer informatie op Subsidieregeling innovatieagenda Cultuur Maastricht.