Geluidisolatieproject Tongerseweg

Uit onderzoek blijkt dat het verkeer op de Tongerseweg veel geluid produceert. Daarom komen sommige woningeigenaren misschien in aanmerking voor gratis isolatie van hun woning. Daarom is het project Geluidisolatie woningen Tongerseweg in het leven geroepen.

Een wet

Als u een huis bouwt, wordt er in de tekenfase van het huis al rekening gehouden met het geluid van de weg. Dat is ook verplicht volgens de Wet geluidhinder die sinds 1986 geldt. Uw nieuwe huis moet zo geïsoleerd zijn dat u geen hinder heeft van verkeer dat over de weg voor uw huis rijdt. Maar wat dan met de woningen die gebouwd zijn voordat die wet er was?

Op de lijst

De woningen gebouwd voor 1986 en die aan een drukke/’luide’ weg liggen, hebben we in kaart gebracht en staan op een wat wij noemen ‘saneringslijst’. Het gaat om woningen met een hoge geluidsbelasting zoals sommige woningen aan de Tongerseweg. Woningen op die lijst of woningen die in 1986 al een geluidbelasting hadden van 60 decibel of meer, komen misschien in aanmerking voor een gratis pakket isolatiemaatregelen.

Verder onderzoek

Om te bepalen of uw woning in aanmerking komt voor dat gratis pakket, komt er eerst een onderzoek: welk glas zit erin de ramen, hoe groot is het raam, van welk materiaal zijn de kozijnen gemaakt, sluiten de ramen goed?

Alle gegevens die we verzamelen voeren we in in een speciaal rekenprogramma. Dat levert ons een cijfer op dat vertelt hoeveel geluid van buiten in de woning doordringt. Komt dat cijfer uit boven de 43 decibel, dan bieden we de woningeigenaar een gratis pakket isolatiemaatregelen aan. Die staan keurig beschreven in een geluidsisolatieplan dat ze krijgen. Zodra we de subsidie van het Rijk dan binnen hebben, regelen wij een aannemer en betalen eventueel nieuw glas in de ramen, nieuwe dakbeschotten, ventilatievoorzieningen.

Een eenmalig aanbod

Bewoners kunnen er ook voor kiezen om hun woning niet te laten isoleren door de gemeente. Dat betekent wel dat de woning van de lijst wordt gehaald en er ook niet meer op kan komen. Het is een eenmalig aanbod. De gemeente heeft subsidie gekregen van het Rijk om deze maatregelen te betalen. We betalen alleen die maatregelen die strikt noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de geluidsbelasting binnen de toegestane normen valt. Extra maatregelen, bijvoorbeeld het vervangen van de ramen aan de achterkant van het huis, voor eigen rekening.

Procedure

Voor dit geluidisolatieproject volgen we een wettelijke procedure. De officiële stukken die betrekking hebben op de procedure, vindt u op deze pagina.

Tot slot

Als u nog vragen heeft over het project geluidisolatie van de gemeente, de maatregelen of het proces, stel ze gerust via thekla.schwartz@maastricht.nl of (043) 350 44 01.