Gemeente Maastricht pakt de hoogwaterveiligheid aan

Gemeente Maastricht wil definitief afrekenen met extreem hoge waterstanden van de Maas. Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn al diverse maatregelen genomen. Die kunnen de stad in de toekomst echter niet blijven beschermen tegen hoogwater.

Het college van B&W heeft een plan van aanpak (PDF, 1,6 kB) gemaakt waarin zij het proces beschrijven om te komen tot een gedragen voorkeursoplossingsrichting . Deze verkenning wordt vanzelfsprekend uitgevoerd in nauw overleg met het rijk, de provincie Limburg, het waterschap Roer en Overmaas en onze buurgemeenten. Hiervoor worden de komende twee jaar nieuwe ideeën verkend.

MijnMaas bijeenkomsten

Ideeënavond over nieuwe maatregelen tegen hoogwater

Op donderdag 22 oktober 2015 vond mijnMaas Café plaats. Tijdens deze avond dachten we samen met inwoners, wijkraden, belangengroepen en ondernemers uit Maastricht na over mogelijke maatregelen om de stad te beschermen tegen extreem hoge waterstanden. Het was een succesvolle avond. Verschillende ideeën passeerden de revue en we dachten samen na over de voor- en nadelen, kansen en belemmeringen hiervan.

Hier vindt u een sfeerverslag (PDF, 284 kB) en een tekstverslag (PDF, 494 kB) van deze avond.

Alle maatregelen  zijn voorgelegd aan een groep deskundigen die deze oplossingsmogelijkheden hebben beoordeeld op basis van het probleem oplossend vermogen, de kansen of bedreigingen voor de stad en de haalbaarheid.

Tijdens de tweede mijnMaas bijeenkomst op 25 februari 2016 is de beoordeling door deskundigen teruggekoppeld en kon men op basis daarvan aangeven welke maatregelen het meest kansrijk werden geacht. In het collegevoorstel kansrijke maatregelen hoogwaterveiligheid worden de resultaten van de werksessie kort samengevat.

Wat gaat er nu gebeuren?

De meest kansrijke maatregelen die volgens de deelnemers nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt, vormen de komende jaren de ‘onderzoeksagenda’ voor het project hoogwaterveiligheid en omgeving. Op dinsdag 19 april 2016 om 19.15 uur vindt een discussie in de stadsronde plaats waar u aan kunt meedoen. In juni vindt er nog een informatiemarkt plaats waar u vragen kunt stellen.

Startdocument opgesteld

Na de discussie in de stadsronde op 19 april 2016 is het Startdocument opgesteld dat een analyse bevat van de vraagstelling op welke manier(en) de problematiek van de hoogwaterveiligheid in Maastricht en omgeving kan worden aangepakt. Het is de eerste stap van een langdurig proces dat uiteindelijk ertoe moet leiden dat de stad in de toekomst op adequate wijze wordt beschermd tegen hoogwater in de Maas.

Gerdo van Grootheest, Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu: “MijnMaas stroomt gestaag door de stad. En om stijgend water in mijnMaas wil ik mij geen zorgen maken. Ik ben benieuwd en hoor graag wat de Maas voor u of uw buurt betekent. Laten we informeel en open het gesprek met elkaar aangaan. Want hoogwater in Maastricht willen we tenslotte allemaal voorkomen!” 

Boottocht op 29 juni met uitleg over hoogwaterveiligheid

Bent u benieuwd naar de mogelijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid? En wilt u een kijkje nemen in het gebied? Meld u dan aan voor een boottocht over de Maas op woensdag 29 juni.

Kansrijke maatregelen

Om de stad ook naar de toekomst toe te beschermen tegen hoogwater heeft de gemeente met behulp van een participatief proces met burgers en andere belanghebbenden een aantal kansrijke maatregelen geïnventariseerd.

Deelname info

Tot en met 27 juni kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar anne-sophie.lemmens@maastricht.nl, onder vermelding van het tijdstip waarop u wilt meevaren. De boot vertrekt op twee tijdstippen: van 13.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. De opstapplaats is bij Rederij Stiphout aan de Kesselskade. Wij verzoeken u om tien minuten van te voren aanwezig te zijn.