Maastricht-LAB

Het Maastricht-LAB is in 2012 door de gemeente Maastricht opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. De economische en demografische groei nemen af en inwoners en lokale organisaties willen steeds meer invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de stad. Het Maastricht-LAB is het instrument van Maastricht waarbij deze zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling centraal staat. Dat doen we door te experimenteren in de stad en te leren door te doen. 

Het Maastricht-LAB functioneert als cocreatief ontwikkelplatform voor de stad, waarbij vernieuwende projecten en vraagstukken worden opgepakt samen met initiatiefnemers en partners. Het Maastricht-LAB initieert dus zelf geen projecten maar werkt samen met personen en organisaties aan projecten die passen bij het thema nieuwe stadsontwikkeling. Initiatiefnemers kunnen hiervoor een projectvoorstel indienen. Stadmakers kunnen zich aanmelden en krijgen de ruimte om een bijdrage te leveren aan de projecten en activiteiten van Maastricht-LAB. En studenten kunnen onderzoek doen of stage lopen.

Meedoen?

Dat kan! Het Maastricht-LAB is nadrukkelijk op zoek naar de energie in de stad. Naar mensen die anders naar de stad kijken, mensen die met concrete ideeën en projecten een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van Maastricht en de stad van morgen. Het Maastricht-LAB wil deze structurele voedingsbodem voor vernieuwing creëren, door behalve een experimenteerruimte ook een open platform voor verbinding te bieden. Dat doen we voor zowel grote partijen als kleine initiatiefnemers. Als aanjager levert het Maastricht-LAB een bijdrage aan een stad in uitvoering. 

Meer weten? Of beter nog, meedoen? www.maastrichtlab.nl