Read this information in English

Voorbereidingen milieuzone centrum Maastricht

Op 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven een voorstel uit te werken voor een milieuzone in de binnenstad op basis van vignetten (stickers).

Uitwerken voorstel

In de afgelopen maanden is dit voorstel het verder uitgewerkt. Er is onderzocht waar de grenzen van zone komen te liggen, wat de toelatingseisen worden en hoe de handhaving plaatsvindt. Ook heeft de gemeenteraad gevraagd uit te zoeken of brommers en scooters ook onder de regels van de milieuzone vallen en of de zone breder kan worden dan alleen het gebied binnen de singels.

Tijdens de uitwerking is er intensief overleg geweest met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit overleg is gestart omdat staatsecretaris Van Veldhoven wil dat voor alle milieuzones in Nederland dezelfde regels gelden. Dus: dezelfde handhaving en dezelfde toelatingseisen. Hiervoor heeft zij een voorstel naar de Tweede kamer gestuurd. Deze eisen kunnen stap voor stap aangescherpt strenger worden naar uiteindelijk een emissieloze zone.

Milieuzone met cameratoezicht

In haar voorstel staat dat handhaving moet plaatsvinden via kentekenherkenning met camera’s. Het probleem is dat door deze vorm van handhaving alleen Nederlandse voertuigen een bekeuring kunnen krijgen. De staatssecretaris gaat dit met de andere Europese landen regelen, maar kan nog niet zeggen wanneer dit lukt. Door de vele Belgische en Duitse voertuigen in Maastricht is het belangrijk dat ook deze voertuigen beboet kunnen worden, omdat er anders geen sprake is van een effectieve milieuzone.

Besluit van de raad

Omdat de gemeenteraad van Maastricht het besluit moet nemen of er een milieuzone komt, heeft de gemeente een raadsvoorstel geschreven. De gemeente vraagt daarom aan de raad om in te stemmen met het wijzigen van de milieuzone volgens het landelijke harmonisatievoorstel. Als de raad akkoord gaat, wordt het voorstel verder uitgewerkt en een definitief voorstel aan de raad voorgelegd zo snel als er zicht is op de handhaafbaarheid van Belgische en Duitse kentekens. Alle raadstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem (agendapunt milieuzone).

Uw mening en besluitvorming

Voordat de gemeenteraad ja of nee tegen dit voorstel zegt, wil de raad graag weten wat u vindt van dit voorstel. Iedereen kan daarom tijdens de stadsronde op 22 januari 2019 om 17.00 uur zijn/haar mening hierover geven. Aanmelden hiervoor is niet nodig. In de raadsronde van 29 januari 2019 gaan de raadsleden met elkaar en met het college hierover in gesprek. Als burger heeft u dan formeel het recht om in te spreken. U moet zich dan wel eerst aanmelden bij de raadsgriffie@maastricht.nl of via (043) 350 40 46. Naar verwachting neemt de raad een besluit in de raadsvergadering op 12 februari 2019.

Meer weten over stadsrondes, raadsrondes en uw inbreng? Lees meer op de pagina’s van de gemeenteraad.

Waarom een milieuzone?

De milieuzone is nodig om stap voor stap het doel te bereiken waar de huidige coalitie voor heeft getekend: een emissieloze stad. Een milieuzone is de knop op de (uitlaat)gaskraan: door hem beetje bij beetje dicht te draaien is het verkeer uiteindelijk emissievrij. Het biedt duidelijkheid, voorspelbaarheid en daarmee zekerheid aan de weggebruikers. Zeer ruim van tevoren wordt aangekondigd wanneer de knop weer een slag dichter gaat (de normen strenger worden) en voor welk gebied het instrument gaat gelden. De gemeente Maastricht wil zorgen voor een duurzame en bereikbare stad. Want dit leidt tot een prettige woonomgeving en schonere lucht.

De milieuzone in het kort

  • Wanneer er een milieuzone is, mogen vrachtwagens, bestelwagens en personenvoertuigen die op diesel rijden lager dan euroklasse 4 het gebied van de milieuzone niet meer in;
  • In een aantal stappen worden de toelatingseisen strenger;
  • De milieuzone wordt later ook uitgebreid met brommers en scooters;
  • De raad heeft nog geen beslissing genomen over het gebied. Er is nog sprake van drie werkvarianten. Deze zijn opgenomen in het raadsvoorstel. In het voorstel zit een sloopregeling voor voertuigen die binnen dit gebied geregistreerd staan en niet meer de milieuzone in mogen.

Op de hoogte blijven

U kunt zich voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente inschrijven. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het belangrijkste nieuws, dus ook de milieuzone.