Experiment Omgevingsplan Boschpoort

De Omgevingswet bepaalt dat gemeenten vóór 2029 1 Omgevingsplan maken. Dit Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Het doel van een Omgevingsplan is om bewoners en ondernemers overzichtelijk in 1 plan alle relevante informatie te bieden over de fysieke leefomgeving.

De fysieke leefomgeving is binnen het Omgevingsplan een breder begrip dan bij het bestemmingsplan. Met bijvoorbeeld extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Bekijk het filmpje over het omgevingsplan:

Het maken van een Omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt van de gemeente een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Dit is wat er anders gaat.

  • Meer gebiedsgericht: gebruikmaken van de kernkwaliteiten en identiteit per gebied, met meer ruimte voor lokaal maatwerk.
  • Meer integraal: de leefomgeving samenhangend benaderen, waarbij alle regels over de fysieke leefomgeving in brede zin van het woord worden samengevoegd
  • Meer samen: vroegtijdige participatie en dialoog met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
  • Meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers: de Omgevingswet bevat een zorgplicht voor iedereen voor de fysieke leefomgeving. Bovendien zijn initiatiefnemers straks meer verantwoordelijk.

Waarom nu al een experiment in Boschpoort?

We willen ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken in een gedeelte van de stad. Zo ontdekken we de leerpunten die we kunnen gebruiken als we uiteindelijk één Omgevingsplan voor de stad Maastricht maken.

Wat merken inwoners van het experiment?

We vragen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om mee te denken over kernkwaliteiten van Boschpoort. En hoe zij die willen terugzien in het pilot Omgevingsplan Boschpoort. Ook willen we weten hoe zij als gebruikers het huidige ruimtelijke beleid ervaren. En wat er anders en eenvoudiger kan.

We zien wat we onderweg tegenkomen en hoe we dat uiteindelijk een plek (kunnen) geven in het pilot Omgevingsplan Boschpoort. In samenwerking met bewoners van Boschpoort is in september 2018 de Voortgangsnotitie Pilot Omgevingsplan Boschpoort opgesteld. Deze notitie vormt de basis voor de volgende stap op weg naar het Omgevingsplan: het vertalen van de thematiek naar regelgeving in het Omgevingsplan. Ook deze stap doen we samen met de bewoners en belanghebbenden van Boschpoort. Houd deze pagina in de gaten voor de aankondiging en verslaglegging van bijeenkomst. Het streven is de pilot begin 2020 af te ronden.