OV-as West

Aanleg OV-as West

Vanaf maandag 14 september 2015 is begonnen met de aanleg van de OV-as West. Deze aanleg is nodig omdat in de nieuwe OV-concessie een aantal routes verandert, vervalt of nieuwe routes erbij komen. Eén van die nieuwe routes is een streeklijn tussen Meerssen en Gulpen. Deze streeklijn gaat het centrum en Randwyck verbinden via een route over de Kennedybrug. 

Planning

Om de verbinding van de streeklijnen goed te laten functioneren zijn nieuwe bushaltes aangelegd en is op een aantal plaatsen de infrastructuur aangepast.

De volgende aanpassingen zijn uitgevoerd:

  • Eén busbaan op de Kennedybrug, vanaf de krul (richting Maasboulevard) tot het eerste verkeerslicht op de Prins Bisschopsingel;
  • Aan beide zijden van de weg bushaltes op de Prins Bisschopsingel ter hoogte van het politiebureau en Tapijnkazerne;
  • Één bushalte nabij het Tongerseplein tussen de bypass komend vanaf de Tongerseweg en de afslag richting de Prins Bisschopsingel;
  • Verlengen van de bestaande halte op de Hertogsingel;

Het Koningin Emmaplein is de laatste fase van dit project.

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland tot juni 2016. Het werk is in verschillende fases uitgevoerd om overlast voor de omgeving te beperken. Daarbij zijn delen ’s nachts en in het weekend uitgevoerd om een verkeersinfarct te voorkomen. Nu vinden er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats.

Kennedybrug

De afrondende werkzaamheden aan de Kennedybrug vinden plaats in het eerste kwartaal van 2016. Het betreft werkzaamheden aan de ventweg Prins Bisschopsingel tussen de Sint Lambertuslaan en de Sint Hubertuslaan aan de noordzijde.

Prins Bisschopsingel

Bij de nieuwe bushaltes aan de Prins Bisschopsingel ter hoogte van het Politiebureau en de Tapijnkazerne vinden in het eerste kwartaal van 2016 nog afrondende werkzaamheden plaats.

Tongerseplein

De fietsoversteek langs het Waldeckpark wordt aangepast. De aanpassing vindt plaats tussen januari en mei 2016.

In het eerste kwartaal van 2016 vinden werkzaamheden aan de bestrating plaats op de kruising Polvertorenstraat – ventweg Hertogsingel.

Koningin Emmaplein

De laatste fase van dit project is de aanleg van twee nieuwe bushaltes op het Koningin Emmaplein ter hoogte van de huisnummers 8 t/m 14. Het fietspad wordt aangepast en er vindt onderhoud plaats aan het asfalt op de rotonde. De werkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht (tussen 19:00 en 06:00 uur), ook in de weekenden. Het Koningin Emmaplein is gedurende deze tijden geheel afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Met borden worden omleidingroutes aangegeven. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig. De werkzaamheden aan het Koningin Emmaplein vinden plaats van medio maart tot 1 mei 2016.

Foto Koningin Emmaplein

OV-as West

Fietsroute Malberg - Centrum

Met de werkzaamheden aan het Koningin Emmaplein worden ook maatregelen meegenomen om de positie van de fiets op het plein te verbeteren. Zo zal de fietser na de reconstructie geen gebruik meer hoeven te maken van een fietsstrook op de rijbaan, maar van vrijliggende fietspaden en parallelwegen om het plein heen. Daarmee wordt de laatste schakel afgerond in de fietsroute Malberg – Centrum, waardoor voor fietsers een snelle en comfortabele Oost-West verbinding ontstaat. In een eerder stadium is al gewerkt aan het instellen van tweerichtingen fietsverkeer Grote Gracht en de Brusselsestraat en het realiseren van fietsstraten op Bilserbaan, Orleansplein, Orleansstraat en Victor de Stuersstraat.

Informatie

Voor informatie over de actuele situatie kunt u terecht bij projectleider Jeroen Dassen, via (043) 350 41 98.

Afbeelding plattegrond OV-as
Afbeelding plattegrond OV-as