Zwerfafval

Doel van deze aanpak is de hoeveelh!eid zwerfafval die in de stad ontstaat structureel te verminderen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan zowel de leefkwaliteit als milieudoelstellingen. Samenwerking met partners en bewoners is daarbij belangrijk. Deze en andere uitgangspunten zijn beschreven in de Aanpak Zwerfafval 2016-2022.

Jaarlijks belanden er grote hoeveelheden afval op straat, in de parken en het water. Een vies gezicht, storend en slecht voor het milieu. Terwijl het een kleine moeite is dit afval te gooien waar het hoort: in de prullenbak. De campagne #PickitUp is bedoeld om met z’n allen Maastricht schoon houden!

Zwerfafval structureel verminderen

De zwerfafval campagne #PickitUp is ontwikkeld door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) en is onderdeel van de nieuwe, aanvullende aanpak van de gemeente tegen zwerfafval. Deze aanpak is in december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel hiervan is de hoeveelheid zwerfafval in de stad structureel te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan leefkwaliteit en milieudoelstellingen. Door preventie, bewustwording en gedragsverandering in plaats van alleen schoonmaken achteraf.

Samenwerking met bewoners, het onderwijs, verenigingen en ondernemers is daarbij belangrijk. Door middel van meer preventieve acties, gericht op bewustwording, gedeelde verantwoordelijkheid en duurzame oplossingen.

Belangrijkste uitgangspunt is de verschuiving van schoonmaken achteraf, naar het voorkomen van het ontstaan van zwerfafval op voorhand. Met name preventie en de aanpak van veroorzakers staan centraal. Ook de samenwerking met partners en sleutelspelers speelt een belangrijke rol in deze aanpak. Partners, zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen, Centrummanagement, Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM), besturen van winkelcentra, evenementenorganisatoren, en bewoners zullen actief betrokken worden bij het concretiseren en uitvoeren van de aanpak. Daarnaast worden ook de reguliere reiniging en afvalvoorzieningen verder geoptimaliseerd. Hierbij zal de gemeente zich voornamelijk richten op de specifieke doelgroepen en locaties die de grootste overlast veroorzaken: een aanpak aan de hand van zogenaamde hotspots. Op basis van analyse is gekomen tot de volgende hotspots waar de gemeente Maastricht haar extra aanpak in eerste instantie met name op zal richten: evenementen (omgeving en aanlooproutes), milieuperrons, schoolroutes en hangplekken.

www.pickitup-maastricht.nl