Regeling Sociaal Investeren 2016

Afbeelding man sociaal investeren

Door uw idee doen kwetsbare Maastrichtenaren weer mee

Meedoen in Maastricht. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nog teveel inwoners van onze mooie stad staan om uiteenlopende redenen aan de kant. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, ze vechten tegen een verslaving, het financieel niet breed hebben of omdat ze op hoge leeftijd in eenzaamheid moeten leven. Ook voor deze mensen wil de gemeente Maastricht er zijn. Wij zijn op zoek naar ideeën die dat mogelijk maken. Sterke, baanbrekende ideeën over hoe het beter kan. En beter moet, want de budgetten om deze mensen te ondersteunen lopen helaas terug. Denkt u met ons mee?

€ 80.000,- voor uw idee

Wij hebben behoefte aan innovatieve, duurzame oplossingen voor de sociale problemen waarmee sommige stadsgenoten bijna dagelijks te maken hebben. Speciaal hiervoor heeft de gemeente Maastricht de Regeling Sociaal Investeren 2016 in het leven geroepen. Iedereen die een goed idee heeft waardoor kwetsbare groepen weer volop mee kunnen doen in onze samenleving, komt voor deze subsidieregeling in aanmerking. De beste ideeën worden door een commissie beoordeeld en kunnen rekenen op een eenmalige gemeentelijke bijdrage van maximaal € 80.000,-. Borrelen de eerste creatieve gedachten al bij u op?

Voor iedereen

Iedereen kan meedoen en een of meerdere ideeën insturen. Misschien bedenkt u als inwoner van Maastricht alleen iets. Iets dat u te binnen schiet tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger. Of misschien neemt u samen met een aantal leden van uw buurtvereniging of wijkraad het initiatief tot iets revolutionairs. Natuurlijk staat meedenken ook open voor publieke en maatschappelijke instellingen én (sociale) ondernemers van buiten Maastricht. Heel graag zelfs.

Wij staan te springen om duurzame en rendabele oplossingen die een structurele verandering teweeg kunnen brengen. Pitch uw idee en realiseer maatschappelijke meerwaarde met uw innovatieve product, dienst of concept.

Zo doet u mee

Dit moet u doen om met uw idee in aanmerking te komen voor de Regeling Sociaal Investeren 2016:

  1. Download het pitchformulier, vul het in en stuur het uiterlijk woensdag 30 november naar post@remove-memaastricht.nl onder vermelding van 'pitch sociaal investeren 2016'.
  2. Na een voorselectie, waarbij uw inzending wordt getoetst aan de doelstelling van de subsidieregeling, hoort u uiterlijk maandag 5 december of u uw idee mag komen pitchen.
  3. Zit uw idee erbij, dan komt u vrijdag 16 december naar de pitchbijeenkomst om uw idee te pitchen voor een externe beoordelingscommissie.
  4. De beoordelingscommissie beslist uiteindelijk welke ideeën in aanmerking komen om verder uitgewerkt te worden tot een investeringsplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Regeling Sociaal Investeren 2016? Stuur dan een e-mail naar: wilma.bons@remove-memaastricht.nl. De volledige tekst van de regeling kunt u ook downloaden (PDF, 356kB).