Tram Maastricht-Hasselt

De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg zijn vanaf 2007 betrokken bij het Belgische Spartacusplan, en dan met name bij de realisatie van de tramlijn Maastricht-Hasselt die hier onderdeel van uitmaakt. Zowel de gemeente Maastricht als de provincie Limburg (NL) zijn overtuigd van de positieve impulsen die deze tramlijn gaat hebben voor de hele regio en alle steden aan het tracé. De tramlijn zorgt voor verduurzaming van het OV, grensoverschrijdende bereikbaarheid en vergroot de economische aantrekkelijkheid van beide Limburgen.

In 2015 is via een uitgebreide review aan Nederlandse zijde geconstateerd dat de oorspronkelijke eindhalte Centraal Station niet gerealiseerd kan worden. Het bleek technisch onmogelijk om de Wilhelminabrug over de Maas te kruisen.

Daarna is een studie gedaan naar alternatieve varianten. Op basis van deze studie is in gezamenlijkheid besloten om door te gaan met het tramproject en het tracé in Maastricht te laten eindigen in het stadscentrum bij Mosae Forum. Via frequente busverbindingen kunnen reizigers dan doorreizen naar het Centraal Station.

Op 15 december 2016 is door alle partijen een handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst. Vanaf dat moment zijn alle betrokken partijen voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van de tramlijn. In Maastricht krijgt de tram haltes in het Sphinxkwartier en Mosae Forum.

Meer weten over het hele dossier: kijk dan op www.trammaastrichthasselt.eu/.