Opvang vluchtelingen in Maastricht

Sinds 2014 vangt de gemeente Maastricht 600 vluchtelingen op. Dit gebeurt tot 17 september 2017 in de voormalige gevangenis Overmaze in Limmel. Als definitieve locatie is het pand aan de Francois de Veijestraat 4-6 in Sint Maartenspoort gekozen.

Daarnaast zijn twee locaties aangewezen voor de opvang van vluchtelingen: het voormalige UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg en het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in St. Pieter / Villapark. Dit worden dependances van het centrale AZC in Limmel.

Locaties in Maastricht

AZC dependance Parkweg

AZC Maastricht

Overmaze / Limmel 
t/m september 2017 

Francois de Veijestraat 4-6
vanaf najaar 2019 

AZC dependance Taliënruwe

Waarom zijn de twee nieuwe panden toegevoegd als dependances?

De gemeenteraad van Maastricht heeft het college in september 2015 verzocht te onderzoeken of er gebouwen redelijkerwijs geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen en hierover in contact te treden met het COA. Het COA en de gemeente hebben vervolgens overlegd over mogelijk geschikte plekken voor opvang. Daarbij is gestreefd naar kleinschalige locaties, verspreid over de stad. 

Extra crisisnoodopvang: momenteel niet

In oktober 2015 is er drie keer sprake geweest van tijdelijke (72 uur) crisisnoodopvang in het azc Maastricht) opvang van vluchtelingen. Op dit moment vindt geen crisisnoodopvang meer plaats. Niet in Maastricht en ook niet elders in het land en lopen er geen verzoeken hiervoor.