Opvang vluchtelingen in Maastricht

Sinds 2014 neemt het COA in de gemeente Maastricht vluchtelingen op. Dit is tot 17 september 2017 gebeurd in de voormalige gevangenis Overmaze in Limmel. Het COA heeft het pand aan de François de Veijestraat in Sint Maartenspoort aangekocht om daar een permanente opvanglocatie te realiseren.

Daarnaast zijn eerder als dependances van het centrale azc in Limmel twee locaties aangewezen voor de opvang van vluchtelingen: het voormalige UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg en het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in St. Pieter / Villapark. De locatie in Malberg is tot 30 mei 2018 in gebruik geweest als dependance. Na de sluiting van het azc in Limmel is de locatie aan de Parkweg nog steeds in gebruik als een aanvullende opvanglocatie en niet als volwaardig azc. Deze locatie mag in gebruik blijven tot 29 november 2020.

Locaties in Maastricht

AVO Villapark/St.Pieter

AZC Maastricht

François de Veijestraat 4-6
vanaf voorjaar 2020 

Extra crisisnoodopvang: momenteel niet

In oktober 2015 is er drie keer sprake geweest van tijdelijke (72 uur) crisisnoodopvang in het azc Maastricht) opvang van vluchtelingen. Op dit moment vindt geen crisisnoodopvang meer plaats. Niet in Maastricht en ook niet elders in het land en lopen er geen verzoeken hiervoor.