AVO Villapark / St. Pieter

Het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in Villapark is aangewezen voor de opvang van 250 asielzoekers. De opvang is de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Update 29 november 2016: omgevingsvergunning verleend

Op 29 november 2016 hebben burgemeester en wethouders aan Lea Immobilienvermittlungs GmbH (verhuurder) een omgevingsvergunning verleend voor de door het COA (huurder) aan dit adres in te richten tijdelijke vestiging van een dependance/aanvullende opvanglocatie van AZC Maastricht. De vergunning is verleend voor een tijdelijke periode van maximaal 5 jaren.

Klankbordgroep

De gemeente en het COA hebben buurtbewoners en professionals uitgenodigd om samen met ons in een zogenoemde klankbordgroep te werken aan een goede landing van de opvanglocatie in Villapark. Het voorzitterschap ligt bij het COA. De klankbordgroep bestaat uit buurtbewoners, politie, gemeente Maastricht en het COA. Tijdens de bijeenkomsten vertelt het COA de actuele stand van zaken met betrekking tot het aantal bewoners en hun samenstelling en afkomst, komen vragen aan bod over de inrichting van het gebouw, kunnen eventuele zorgen gedeeld of klachten besproken worden die leven of spelen in de buurt, en worden ideeën uitgewisseld over samenwerking met de nieuwe bewoners. De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden onder ‘downloads’.

Achtergrond

In september 2015 vroeg de gemeenteraad van Maastricht aan het college van Burgemeester en Wethouders te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar was, dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kon worden voor de opvang van asielzoekers en daarover in contact te treden met het COA.

Dit was ter aanvulling op de 600 vluchtelingen die sinds 2014 werden opgevangen in het asielzoekerscentrum (AZC) in Limmel. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wezen twee locaties aan: het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in Villapark en het voormalige UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg. De locatie Malberg is inmiddels gesloten. De aanvullende opvanglocatie in Villapark is operationeel.

De gemeente en het COA hebben buurtbewoners en professionals uitgenodigd om samen met ons in een zogenoemde klankbordgroep te werken aan een goede landing van de opvanglocatie in Villapark. Deze groep bestaat uit buurtbewoners, medewerkers van zorginstellingen, politie, gemeente Maastricht en het COA. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we uw vragen over de inrichting van het gebouw, zorgen die er leven in de buurt of ideeën over samenwerking met de nieuwe bewoners. De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden onder ‘downloads’.