AZC dependance Parkweg Villapark

Het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in Villapark is aangewezen voor de opvang van 250 asielzoekers. De opvang is de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Update 29 november 2016: omgevingsvergunning verleend

Op 29 november 2016 hebben burgemeester en wethouders aan Lea Immobilienvermittlungs GmbH (verhuurder) een omgevingsvergunning verleend voor de door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA (huurder) aan dit adres in te richten tijdelijke vestiging van een dependance/aanvullende opvanglocatie van AZC Maastricht. De vergunning is verleend voor een tijdelijke periode van maximaal 5 jaren. Hierover krijgen buurtbewoners een brief, die ook te vinden is onder 'downloads'. Daar kunt u ook de omgevingsvergunning downloaden.

Eerste bewoners

Dat betekent dat het COA vanaf 29 november 2016 gebruik kan maken van de locatie voor de opvang van vluchtelingen. Het is nog onbekend wanneer de eerste bewoners het pand zullen betrekken. Het COA zal hierover tijdig de buurtbewoners en betrokkenen informeren. 

Wie gaan daar wonen?

De samenstelling van bewoners op de Parkweg zal gevarieerd zijn, net zoals in het AZC Maastricht in Limmel.

Klankbordgroep

De gemeente en het COA hebben buurtbewoners en professionals uitgenodigd om samen met ons in een zogenoemde klankbordgroep te werken aan een goede landing van de opvanglocatie in Villapark. Deze groep bestaat uit buurtbewoners, medewerkers van zorginstellingen, politie, gemeente Maastricht en het COA. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we uw vragen over de inrichting van het gebouw, zorgen die er leven in de buurt of ideeën over samenwerking met de nieuwe bewoners. De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden onder ‘downloads’.

Hoe vaak de klankbordgroep bij elkaar komt hangt af van de behoefte van de deelnemers. Wilt u ook deelnemen? Meld u dan aan per e-mail via: villapark@coa.nl of per telefoon: 06-31657899. 

Burengesprekken en buurtgesprekken

Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de vestiging van een dependance van het AZC aan de Parkweg in Villapark hebben vanaf 24 maart de eerste gesprekken met de directe buren plaatsgevonden. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben verschillende buurtbewoners thuis bezocht om met hen de situatie te bekijken.

Er zijn tijdens deze burengesprekken en bezoeken veel vragen gesteld. Via deze pagina kunt u het verslag van 24 maart en de veelgestelde vragen teruglezen

Achtergrond

In september 2015 heeft de gemeenteraad van Maastricht aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers en daarover in contact te treden met het COA.

Dit is ter aanvulling op de 600 vluchtelingen die sinds 2014 worden opgevangen in het asielzoekerscentrum (AZC) in Limmel. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben twee locaties aangewezen: het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in St. Pieter / Villapark en het voormalige UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg. Dit worden dependances van het AZC in Limmel.