Asielzoekerscentrum Maastricht

Sinds november 2014 worden er in de voormalige gevangenis Overmaze in Limmel 600 asielzoekers opgevangen. Het complex Overmaze beschikt over diverse voorzieningen voor bewoners, waaronder een sporthal, een fitnessruimte, een grote buitenplaats, een verschillende keukens, ontmoetingsruimten en een aantal werkplaatsen.

Gebruik tot september 2017

De opvang op de locatie Overmaze is voor maximaal 3 jaar. De tijdelijke opvang dient als springplank voor een permanent asielzoekerscentrum, dat moet komen in het leegstaande pand aan de Francois de Veijestraat 4-6. Dit complex deed tussen 2000 en 2005 ook al dienst als asielzoekerscentrum. Het is de bedoeling dat deze plek geschikt wordt gemaakt voor ten minste 15 jaar.

De bewoners van Limmel worden geïnformeerd over de voortgang. Zij hebben een brief op 18 mei 2015 en een brief op 9 mei 2016 ontvangen.

Het permanente azc aan de François de Veijestraat wordt naar verwachting van het COA vanaf augustus/september 2019 in gebruik genomen. Het tijdelijke azc aan de Willem Alexanderweg wordt gebruikt tot 17 september 2017, zoals afgesproken is met de buurt Limmel. Het COA vangt het wegvallen van de plekken in de tussenliggende periode op binnen haar eigen beschikbare voorraad.

Waar gaan de kinderen naar school

De kinderen die basisonderwijs volgen, gaan op dit moment naar OBS De Regenboog in Scharn en naar Montessori BS De Poort. De kinderen die voortgezet onderwijs volgen gaan naar de Internationale SchakelKlas (ISK). Deze is gevestigd aan de Kasteel Schaloenstraat in Nazareth en aan de Bemelergrubbe.

Samenwerkingverbanden en activiteiten

Met de komst van het asielzoekerscentrum in Maastricht is een stroom van reacties uit de stad en regio op gang gekomen van mensen en organisaties die willen samenwerken met of van betekenis willen zijn voor de bewoners van het AZC. Vanaf december 2014 wordt dit actief opgepakt in een samenwerking tussen de gemeente Maastricht en het COA in het Coördinatiebureau Vrijwilligers en Integratie (V&I). Er zijn inmiddels diverse samenwerkingsverbanden tot stand gekomen en vele activiteiten op touw gezet.

In april 2015 opende de Fietsbank Maastricht haar derde locatie in het azc, die niet alleen toegankelijk is voor de bewoners van het azc maar ook van naastgelegen buurten als Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.

Op sportief gebied geeft RKVCL voetbaltrainingen aan de asielzoekers in de sportzaal van het AZC, heeft de Stichting Futsal subsidie ontvangen voor ‘bewegen zonder grenzen’ en hebben eind 2015 een paar asielzoekers meegedaan aan de trainingen van basketbalclub BC Kimbria.

Met organisaties en bedrijven in de omgeving lopen inmiddels diverse contacten. Zo zullen kinderen van het azc eind maart 2016 meedoen aan een Paasactiviteit van Buurtbelangen Nazareth, scouting Titus Brandsma en Trajekt. Winkeliers van het Winkelcentrum Noorderbrug, die vooruitlopend op de toekomstige locatie van het azc aan de François de Veyestraat vertegenwoordigd zijn in de huidige klankbordgroep azc, zullen deze activiteit sponsoren. In april/mei 2016 wordt weer een 'tour de coleur' georganiseerd. Dit is een route langs en ter kennismaking met onder meer Mis en Place, de Hotel Management School Maastricht en het azc.

Ook met onderwijsinstellingen worden verbindingen gelegd. Op 19 februari bracht een groep medewerkers van de Universiteit Maastricht School of Business and Economics een bezoek aan het azc Maastricht. De groep werd ontvangen met een internationale lunch en had daarna ‘speed meetings’ met bewoners van het azc. Het werd ervaren als een indrukwekkende maar ook heel leuke middag. Niet alleen zal het ‘speeddaten’ vaker plaatsvinden, maar ook is hieruit onder meer het initiatief voortgekomen boeken in te zamelen voor bewoners van het azc in een boekenkast bij de School of Business and Economics.

Verder slaan organisaties als Serve the City, de InnBetween en Not just a numbre bruggen naar de bewoners van het azc. Serve the City organiseerde een succesvol Cross Cultural Christmas Dinner. Op 4 maart presenteerde de SSI/The InnBetween aan een grote groep bewoners in het azc hun activiteiten, waaronder taalcursussen, familieactiviteiten, sociale ontmoetingen en sportactiviteiten. Na afloop van de presentatie meldde een grote groep bewoners zich aan voor de activiteiten en nog op diezelfde avond zelf participeerden diverse bewoners aan een ‘thee-meeting’ van deze organisatie.