Asielzoekerscentrum Maastricht


Sinds november 2014 worden er in de voormalige gevangenis Overmaze aan de Willem Alexanderweg in Limmel 600 asielzoekers opgevangen. Gebruik van deze tijdelijke locatie is mogelijk tot 17 september 2017. Daarom realiseert het COA een permanent asielzoekerscentrum op de nieuwe locatie aan de François de Veijestraat 4-6 in Sint Maartenspoort. Hier komt structurele opvang van asielzoekers voor een periode van ten minste 15 jaar. Naar verwachting van het COA zal het nieuwe azc aan de François de Veijestraat in augustus/september 2019 in gebruik genomen worden.

Staat het vast dat er een azc op de locatie Francois de Veijestraat komt?

Ja, dit is door de gemeenteraad besloten op 9 juni 2015. Voorafgaand aan dat besluit zijn de bewoners van de buurten Sint Maartenspoort en Limmel per brief geïnformeerd. Download hier de brief naar Sint Maartenspoort en de brief naar Limmel

Waar ligt de nieuwe locatie?

De locatie is gelegen in de wijk Sint Maartenspoort aan de noordzijde van het stadscentrum, ten zuiden van de Noorderbrug en ten oosten van de Maas. De locatie wordt begrensd door de Franciscus Romanusweg, de Nieuweweg, de Francois de Veijestraat, de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken(B) en de bebouwing/parkeerplaats van onder meer de Kringloop Maastricht. Download de luchtfoto om het precieze gebied te bekijken.

Voor hoeveel mensen is het azc op de locatie de Francois de Veijestraat bedoeld?

Net als de tijdelijke locatie op de Willem Alexanderweg zal het permanente azc op de Francois de Veijestraat plek bieden aan 600 asielzoekers. Een gedeelte wordt gehuisvest in het bestaande gebouw, een ander deel krijgt een plek in de nieuwbouw op het terrein. 

Hoe zit het met het bestemmingsplan?

Binnen het oude bestemmingsplan was de realisatie van een asielzoekerscentrum op deze locatie niet mogelijk. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit maakt nieuwbouw en het gebruik van het bestaande gebouw voor de functie azc mogelijk. 

Is de bestemmingsplanprocedure afgerond?

Ja. Het College van Burgemeester en Wethouders is op 13 mei 2016 gestart met de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie François de Veijestraat. Bewoners van Sint Maartenspoort hebben op 9 mei 2016 hierover een brief ontvangen.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken heeft vanaf vrijdag 13 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

De ingediende zienswijzen zijn samen met het vast te stellen bestemmingsplan besproken in de raadsronde van dinsdag 13 september 2016. In de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Op 13 oktober 2016 is de vaststelling van het bestemmingsplan in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad 1Maastricht gepubliceerd (Bericht uit Maastricht). In de daarop volgende beroepstermijn van 6 weken is geen beroep of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan per 25 november 2016 in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan vormt daarmee het juridische kader waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Komen er nog buurtgesprekken?

De gemeente en het COA gaan graag met u in gesprek indien u daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld via een buurtgesprek.

Voor vragen over de procedure of bij behoefte aan een bijeenkomst kunt u contact opnemen met de gemeente, bij voorkeur per mail aan Karin Gybels (karin.gybels@maastricht.nl) of via telefoonnummer (043) 350 46 78.

Voor al uw vragen over de opvang van vluchtelingen kunt u contact opnemen met het COA door te bellen met 088-7150400 of te mailen naar azcmaastricht@coa.nl.

Hoe ziet de planning er uit?

In december 2016 is de locatie door de gemeente aan het COA overgedragen. Vanaf dat moment zorgt het COA voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en het de omliggende terrein. De verantwoordelijkheid voor de verdere planning en uitvoering ligt bij het COA. Volgens de laatste informatie verwacht het COA dat de oplevering zal plaatsvinden in het derde kwartaal van 2019.

Wanneer wordt het azc in gebruik genomen?

Het permanente azc aan de de François de Veijestraat wordt naar verwachting van het COA vanaf augustus/september 2019 in gebruik genomen. Het tijdelijke azc aan de Willem Alexanderweg wordt gebruikt tot 17 september 2017, zoals afgesproken is met de buurt Limmel. Het COA vangt het wegvallen van de plekken in de tussenliggende periode op binnen haar eigen beschikbare voorraad.

Hoe is het parkeren geregeld voor het azc/COA?

Parkeren voor eigen gebruik van het COA gaat plaatsvinden op een gedeelte van de parkeerplaats achter Francois de Veijestraat 9 (achterzijde Aldi/Dierenambulance). 

Ik parkeer nu mijn auto op de parkeerplaats bij Francois de Veijestraat 4-6. Komt die parkeerplaats te vervallen en wordt er voor een alternatief gezorgd?

Het hele terrein is verkocht aan het COA. Daardoor is de voormalige parkeerplaats afgesloten. Er wordt niet voor vervangende parkeerplaatsen gezorgd omdat het een niet-offciële parkeergelegenheid betrof.

Een alternatief is bijvoorbeeld P+R Maastricht Noord waar automobilisten gratis kunnen parkeren en voor een gereduceerd tarief vier keer per uur met de bus richting het centrum kunnen reizen.

Daarnaast zijn er verschillende P+W locaties. Meer informatie hierover vindt u op de website van MaastrichtBereikbaar.nl.