Dousberg

Uitvoering plannen en de relatie tot de stedelijke programmering.

De gemeente Maastricht wil het gebied op en rond de Dousberg inrichten voor hoogwaardige sport en recreatie. Dat is in het geldende bestemmingsplan uit 2002 geregeld. Daartoe werd met het pensioenfonds voor de bouw (BPF) een overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd, dat er een golfbaan, een hotel met daarin geïntegreerd een clubhuis voor de golfaccommodatie, een health- en racketcentrum (H&R centrum) en recreatiewoningen gerealiseerd zouden worden.

De stand van zaken per juli 2013 is:

Het Health en Racketcentrum

Het Health en Racketcentrum is vanaf 2007 in exploitatie. Pellikaan is de exploitant.
www.clubpellikaan.nl/maastricht

De Golfbaan

De golfbaan is eveneens vanaf 2007 in exploitatie en is inmiddels in eigendom overgenomen door de eigenaren/exploitanten van de Golfclub in Henri Chapelle (B). De exploitatie wordt doorgezet onder de naam “Maastricht International Golf” www.internationalgolfmaastricht.nl.

Inmiddels is door de gemeente Maastricht bouwvergunning verleend voor het te realiseren clubhuis. Aanvankelijk was het de bedoeling om het clubhuis te integreren in het te bouwen hotel. Gezien de vertraging in de realisatie van het recreatieve woongedeelte (waarvan het hotel deel uitmaakt) is gekozen voor een solitair clubhuis. De bouwwerkzaamheden zijn in maart 2013 van start gegaan. Verwachting is dat het clubhuis in december 2013 open gaat.

Recreatiewoningen

De bouw van de recreatiewoningen zal gerealiseerd worden door Dormio; www.dormio.nl. Daartoe heeft Dormio de gronden verworven van Bouwinvest.. Er is een voorlopig inrichtingsplan voor het gebied waarbinnen de recreatiewoningen gerealiseerd moeten worden. Het hotel wordt gebouwd in de vorm van een “appartementen-hotel”.

Het zwembad

Het zwembad De Dousberg werd in mei 2013 uit de exploitatie genomen.