ENCI-gebied

In 2018 stopt ENCI met de mergelwinning in de groeve van de Sint-Pietersberg en sluit daarna de oven voor klinkerproductie. Wel blijft het maalbedrijf cement produceren op het terrein. Provincie Limburg, gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten en Stichting Sint Pietersberg Adembenemend werken samen aan het realiseren van een nieuwe toekomst voor het gebied.

In een Plan van Transformatie zijn de afspraken vastgelegd voor de nieuwe inrichting van de groeve. Sinds januari 2011 coördineert de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied de uitvoering van het plan. In de stuurgroep zijn de vijf betrokken partijen vertegenwoordigd. Het toekomstige ENCI-gebied bestaat uit drie onderdelen: de groeve, een overgangszone en een bedrijventerrein.

Groeve

De nadruk van de 125 hectare grote groeve ligt op natuur en recreatie. De groeve wordt opgedeeld in verschillende zones voor verschillende vormen van recreatie die de natuur niet verstoren. Een natuurzwemplas, kalkgraslanden, steilwanden, trappen en uitzichtpunten zijn belangrijke onderdelen.

Overgangszone

Dit is het overgangsgebied dat komt te liggen tussen de groeve en bedrijventerrein. Deze aantrekkelijk vormgegeven terrassenstrook van 5 hectare biedt een schitterend uitzicht over de groeve en richt zich op recreatie, horeca en creatieve bedrijvigheid. ENCI levert de overgangszone bouwrijp op. De ontwikkelingsmaatschappij zal de overgangszone ontwikkelen.

Bedrijventerrein

De milieudruk van het bedrijventerrein zal afnemen en ENCI neemt aanvullende milieumaatregelen in de oven, de cementmaling en het wagenpark. Na sluiting van de oven gebruikt ENCI nog 11 hectare voor de cementmaalderij. ENCI wil de overige delen van het terrein verhuren aan innovatieve bedrijven gericht op bouwstoffen en bouwtechnieken en duurzame productie.

Meer informatie

Op de website www.encitransformeertnu.nl vindt u meer informatie over het project en alle stukken die zijn gepubliceerd in de verschillende fasen. Het volledige plan is vastgelegd in het <media 853>Plan van Transformatie ENCI-gebied (PDF, 938 kB)</media>