Mariaberg

De wijk Mariaberg bestaat uit 3 buurten: Trichterveld, Proosdijveld en Blauwdorp.

Enkele jaren geleden heeft woningstichting Maasvallei de vernieuwing van Trichterveld weer opgepakt. De vernieuwing krijgt steeds meer vorm en loopt de komende jaren nog door.

In het middendeel van de wijk rondom de kerk en het buurtcentrum van Mariaberg liggen vooral woningen van Woonpunt. Hier vinden nu geen bouwactiviteiten plaats.

De buurt Blauwdorp ligt het kortst bij het centrum en is het oudste deel van de wijk. Veel van de woningen in deze buurt zijn van Servatius.

Bouwen aan Blauwdorp

In 2017 is een start gemaakt met de vernieuwing van Blauwdorp. Woningstichting Servatius, gemeente Maastricht en Provincie Limburg werken samen aan de vernieuwing en verduurzaming van de buurt.

Dat betekent dat we aan de slag gaan met de realisatie van de Blauwe Loper en dat wordt gewerkt aan een aantrekkelijk woningaanbod en meer groen en ruimte in de buurt.

De Blauwe Loper is een langzaam-verkeersroute voor fietsers en voetgangers die de buurt verbindt met de andere buurten in Mariaberg én met de binnenstad. Er wordt een aantal particuliere panden verworven door de gemeente om zo een verbinding te maken tussen de Willem Vliegenstraat en de Asterstraat.

Verder sloopt Servatius in 2020 100 woningen in het gebied Ruttensingel- Pastoor Wijnenweg- Heimoweg-Proosdijweg. De huurders zijn hierover geïnformeerd tijdens bijeenkomsten in september 2017.

Zo ontstaat er ruimte voor de Blauwe Loper, ruimte voor meer groen en ontmoeting en ruimte voor andere woningtypen.

Nieuwbouw en Renovatie

Servatius is van plan om direct na de sloop een nieuw appartementencomplex te bouwen (gelijkvloers en met lift). Hierbij is de insteek dat dit sociale huurwoningen zijn, voor mensen met een kleine beurs.

Voor de rest van het bouwprogramma vindt overleg plaats tussen Servatius en de gemeente.

Ook start Servatius in de buurt met renoveren. De woningen worden vernieuwd, verduurzaamd en veilig gemaakt.

Sociale aanpak en leefbaarheid

Bij de aanstaande sloop en werkzaamheden in de buurt zal er ook overlast zijn. Samen met de bewoners en alle partners in de wijk werken we aan de leefbaarheid.

Projecten en initiatieven in de buurt starten we op via bewoners. Bent u bewoner en wilt u meedenken over de toekomst van de buurt en de leefbaarheid meld u dan bij

Anouk Crapts van de Gemeente Maastricht (contactgegevens bovenaan deze pagina).

Wilt u meer weten over de woningen van Servatius?

Dan kunt u contact opnemen met dhr. Michel Thuis van Servatius via mail m.thuis@servatius.nl