Restauratie en herinrichting Stadhuis

De restauratie van het Stadhuis is thans afgerond. De werkzaamheden welke zijn uitgevoerd betroffen: het restaureren van de balkkoppen, het oplossen van de vochtproblematiek op de begane grond, het aanleggen van installaties t.b.v. ventilatie, koeling en warmte, het vervangen van de volledige bekabeling, aanbrengen nieuwe verlichting en het plaatsen van nieuwe beglazing in het gehele gebouw.

Door het uitvoeren van de restauratie worden de huidige functies (bestuurscentrum, werkplekken en openbare functies) gecontinueerd én wordt het behoud van dit unieke cultureel erfgoed gewaarborgd!

Naast bovenstaande restauratie aan het gebouw wordt ook gewerkt aan de monumentale interieuronderdelen te weten: het goudleerbehang in de Burgemeesterskamer, de schouwstukken in diverse stijlkamers, de gewelfschilderingen in de hal en het Gerechtigheidspaneel uit de Anti-chambre. Voor deze restauraties is een subsidie van de Provincie verkregen van € 500.000,-, de gemeente draagt zelf de andere helft bij.

Inmiddels zijn de opdrachten voor de restauratie van goudleer, gewelfschilderingen en schouwstukken verstrekt. Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) doet de uitvoering en betrekt ook het publiek bij deze restauraties middels het geven van rondleidingen en verzorgen van toelichtingen. Voor meer informatie kijk op de site www.SRAL.nl .

Het Gerechtigheidspaneel is in bruikleen gegeven aan het Groeningemuseum in Brugge en zal aansluitend worden tentoongesteld in de Hof van Busleyden in Mechelen, Belgie. Daarna zal het paneel worden gerestaureerd.