Tapijn

Groen, onderwijs en onderzoek krijgen een plek op het oude kazerneterrein

Het terrein van de voormalige Tapijnkazerne ziet er over een aantal jaren anders uit. Twee dingen staan vast; het gebied verandert in een openbaar park en de gebouwen zijn bedoeld voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies waaronder horeca voor een breed publiek. Samenhang tussen de gebouwen en het park en ruimte voor ontmoeting in het gebied is van groot belang. Leren wordt het bindende thema voor alle elementen in het gebied. Op 28 juni 2016 heeft de raad het parkontwerp en het bestemmingsplan vastgesteld. Eind 2017 zal gestart worden met de bouw en in 2020 moet het gebied klaar zijn.

De eigenaars

De Tapijnkazerne is op 1 oktober 2013 officieel in eigendom gekomen van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen. De gemeente is eigenaar van de onbebouwde ruimte.

Opening en tijdelijk gebruik

De officiële openstelling van het gebied vond plaats op 13 september 2014. Door de hekken te verplaatsen is de helft van het gebied openbaar toegankelijk gemaakt. De Universiteit heeft inmiddels drie gebouwen in het gebied in gebruik genomen voor onderwijs en onderzoek, startende bedrijfjes en studieplekken als uitbreiding van de Universiteitsbibliotheek. Het werkgebouw bezet werk- en atelierruimtes in de loods op het centrale plein en Tout Maastricht gebruikte loods M als ontmoetings- en experimenteerplek voor cultuurparticipatie en nieuwe creatieve concepten (Gebouw M is inmiddels gesloopt).

In de openbare ruimte ligt het dierenpark Maastricht en is een tijdelijk biologische stadsmoestuin aangelegd; de Tapijntuin. Sinds eind maart 2015 is Brasserie Tapijn tijdelijk gevestigd in de voormalige kantine.

Toekomstvisie, ontwerp en bestemmingsplan Tapijnkazerne

Voor het gebied is een visie (PDF, 6,4MB) opgesteld die is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 16 september 2014. Een eerste ontwerp als uitwerking van de visie werd op 1 februari 2016 gepresenteerd aan de stad. Daarna is (in een aantal sessies) in dialoog met de stad gewerkt aan het verder verbeteren van het ontwerp zodat dit optimaal aansluit bij de wensen van de inwoners en gebruikers. Onderwerpen die belangrijk waren, zoals een verbinding tussen binnenstad en het ontwerp van het dierenpark, zijn aangepast na de vele reacties die volgden. Parallel hieraan is een bestemmingsplan opgesteld dat 6 weken ter visie heeft gelegen. Vooral op het gebied van verkeer en parkeren kwamen veel zienswijzen, naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan aangepast. De gemeenteraad heeft op 28 juni 2016 ingestemd met het ontwerp en het bestemmingsplan en het college de opdracht gegeven dit ontwerp verder uit te werken en te realiseren.

Hoe ziet de Tapijn eruit in 2020?

Een eerste idee van hoe Tapijn er in 2020 uit zal zien, ziet u in dit boekje met het voorlopig ontwerp en in de 3D-animatie van het schetsontwerp van LIAG architecten en bouwadviseurs en Bosch Slabbers Landschapsarchitecten.

Proces

Het parkontwerp wordt verder uitgewerkt in uitvoeringstekeningen. Ook wordt het gebouwontwerp definitief gemaakt. Eind 2017 zal de uitvoering van de bouw beginnen. De niet-monumentale gebouwen worden gesloopt, de monumenten gerenoveerd en herbestemd en nieuwbouw wordt toegevoegd, grotendeels ondergronds. Aansluitend aan de gebouwen wordt de openbare ruimte helemaal heringericht als groen park, met daarin de opgeknapte dierenweide, Tapijntuin, fiets- en wandelpaden en ruimte voor activiteiten. In 2020 moet het hele gebied klaar zijn.

Activiteit organiseren op Tapijn?

Vanaf het voorjaar 2017 is het eenvoudiger om op Tapijn een kleinschalig evenement in de openbare ruimte te organiseren. In plaats van de aanvraag van een uitgebreide evenementenvergunning kan worden volstaan met een melding. Deze melding moet vier weken voordat het evenement plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn. De evenementen moeten voldoen aan een aantal richtlijnen om te kunnen volstaan met een melding. Zo mag onder andere het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is niet meer dan 500 personen bedragen, mag bij versterkte muziek het geluidniveau niet meer dan 85 dB(A) bedragen (sfeermuziek) en gelden er specifieke eindtijden voor geluid. In het speciale meldingsformulier ‘Kleinschalige evenementen experimenteerlocaties’ vindt u ook de exacte voorwaarden. 

Vragen?

  • Over het gebied in het algemeen of over de openbare ruimte: Gerard Wijnands van de gemeente Maastricht via gerard.wijnands@maastricht.nl of 06 21 88 41 61
  • Over de gebouwen: Ralph Herben van de Universiteit Maastricht via ralph.herben@maastrichtuniversity.nl.