Zonneweide

Maastricht streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn. Samen met bedrijven, burgers en instellingen werken we hard aan het terugbrengen van onze CO2-uitstoot en zoeken we naar nieuwe manieren om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. Dit doen we onder de vlag #missionzeromaastricht. Zo willen we graag een zonneweide creëren in het Lanakerveld. Een zonneweide is een aaneenschakeling van grondgebonden zonnepanelen, in rijen achter elkaar geplaatst. De zonneweide stelt ons in staat om op grote schaal duurzame energie op te wekken.

Informeren en participeren

Praat en denk mee over Zonneweide Lanakerveld. De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over Zonneweide Lanakerveld. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en gemeenteraad. Iedereen die dat wil, kan het woord voeren. Kom op dinsdag 6 november om 17.00 uur naar Centre Manjefiek Malberg. De bijeenkomst duurt tot 18.30 uur.
Vragen? Mail ze naar raadsgriffie@maastricht.nl.

In februari 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest over de komst van een zonneweide in Lanakerveld. Wij hebben de direct omwonenden uitgenodigd om met ons mee te denken over de wijze waarop een zonneweide vorm kan krijgen met ruimte voor vragen, zorgen en wensen. De antwoorden op vragen staan hier beantwoording vragen 2017. De gemeente heeft samen met een groep direct omwonenden de haalbaarheid van dit initiatief verder verkend en heeft op 10 mei 2017 een buurtpanel opgericht.

Stand van zaken

In een aantal bijeenkomsten is samen met het panel van een groep omwonenden gezocht naar oplossingen voor het realiseren van onze klimaatdoelen en een optimale situatie voor de omwonenden. Veel wensen zijn opgenomen in een gebiedsvisie en de inpassing van een zonneweide in het landschap.. Smart Energy Cities is ook aan de slag gegaan in Oud-Caberg en Malberg. Smart Energy cities is een samenwerkingsverband om de energietransitie van wijken in Nederland te versnellen. Met deze aanpak hebben we een beeld gekregen hoe bewoners in Oud-Caberg en Malberg aankijken tegen de energietransitie. En zijn de mogelijkheden verkent voor energiebesparende maatregelen en positieve gedragsverandering voor energiegebruik, duurzame opwekking of energiebesparend consumptiegedrag. Voor meer informatie http://www.smartenergycities.nl/project/smart-energy-cities-aan-de-slag-met-de-energietoppers-uit-maastricht/ 

Op 24 april jl. hebben we een informatiemarkt voor de buurtbewoners Er waren ca. 100 geïnteresseerde bewoners. Tijdens deze bijeenkomst hebben we informatie gedeeld over de thema’s die wij in overleg met het buurtpanel hebben uitgewerkt en konden ook andere omwonenden hun mening geven over de wensen over:

  • De voortgang van de zonneweide
  • De gebiedsvisie Lanakerveld
  • Participatiemogelijkheden

Zie hiervoor het document respons peiling

Vervolg

Op dit moment onderzoeken we de wensen van omwonenden. Niet alles is mogelijk. Na de zomer van 2018 vragen we het bestuur (college en raad) een besluit te nemen over de voortgang van de zonneweide en het vaststellen van de gebiedsvisie Lanakerveld.

Een indruk

De volgende filmpjes bieden u een kleine indruk.