18 nieuwe leden

Op donderdag 27 maart is de gemeenteraad voor de zittingsperiode 2014-2018 geïnstalleerd.

Er zijn maar liefst 18 nieuwe leden in de raad gekozen. Opvallend daarbij is dat vijf van de huidige zes wethouders deel uit maken van de Gemeenteraad. Hoezo, er is toch dualisme? Dat komt omdat de vijf wethouders allen op de kieslijst stonden en ook zijn gekozen. Zij hebben hun raadsbenoeming aanvaard. Tegelijkertijd regelt de Gemeentewet dat zij tevens lid van het demissionaire college van B&W mogen blijven totdat de raad nieuwe wethouders benoemt. Dan moeten de huidige raadsleden/wethouders kiezen. Willen ze wethouder worden of blijven ze in de raad. Een dubbelfunctie is vanaf dat moment uitgesloten.