53 vernieuwende culturele projecten kregen al subsidie

Nog geld in subsidiepot

Buurttheater Mariaberg maakte een theatervoorstelling over mensen die in de schulden zitten. Samen met professionele dramadocenten, een regisseur en met ervaringsdeskundigen.

Tot nu toe kregen al 57 culturele initiatieven subsidie van de gemeente Maastricht uit de subsidiepot innovatieve cultuuragenda. De subsidieregeling is sinds 2016 van kracht en loopt nog tot juli van dit jaar. In totaal was € 500.000,- beschikbaar. Er rest nog een bedrag van € 143.000,- . Aanvragers kunnen maximaal € 10.000,- subsidie krijgen per project.

De subsidieregeling is een eenmalige impuls om de gewenste innovatie van kunst en cultuur in de stad in gang te zetten. Het doel is om kunst en cultuur meer te verankeren in de stad en om nieuwe verbindingen tussen de kunst- en cultuursector en het publiek tot stand te brengen. Ingediende voorstellen moeten voldoen aan vier criteria om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen. Elk criterium is € 2500, - waard. De 57 initiatieven die zijn beloond kregen een bedrag van €2500, - tot €10.000, -. Een belangrijk onderdeel van de regeling is dat er sprake moet zijn van en samenwerking tussen minimaal twee partijen.

De volledige subsidieregeling met voorwaarden is te vinden op Subsidieregeling Innovatieagenda Cultuur Maastricht (2016-2018)

Nieuwe samenwerkingsverbanden

De variatie van de tot nu toe ingediende initiatieven is groot. Er worden nieuwe kunstvormen gekoppeld aan oude tradities en er ontstaan samenwerkingsverbanden tussen amateurverenigingen en professionele cultuurspelers. Ook blijkt het Sphinxkwartier een inspiratiebron voor nieuwe initiatieven. De subsidieregeling is ook een middel om bij andere fondsen ook financiële middelen los te weken. Zo werkt de regeling als een hefboom voor grotere projecten.

De subsidieregeling is onderdeel van een totaal innovatiebudget voor kunst en cultuur van €1 miljoen dat de gemeente in 2016 ter beschikking heeft gesteld. Het geld is als volgt verdeeld: 

  • € 500.000, - subsidiegeld voor vernieuwende culturele initiatieven
  • € 250.000, - voor proeftuinen op het gebeid van creatieve industrie, erfgoed, amateurkunst, jongerenparticipatie en cultuurproductie.
  • € 100.000, - voor de functie van cultuurmakelaar
  • € 150.000, - voor het maken van een cultuurscan

Op 13 maart bespreekt de gemeenteraad tijdens een informatieronde de voortgang en het resultaat van het geld dat tot nu toe beschikbaar is gesteld.