Aanpak onaantastbaren in Maastricht

Sinds januari dit jaar werkt een aantal partners in de gemeente Maastricht onder regie van het Veiligheidshuis intensief samen om de onaantastbaren in de stad aan te pakken.

Veiligheid

De groep mensen die door de samenwerkende partners gemonitord en aangepakt wordt bestaat uit 38 personen. Elf hiervan zijn minderjarig. Het zijn mensen die familie van elkaar zijn of elkaar vaak via andere relaties kennen. Ze wonen meestal in Maastricht of in de directe omgeving. De meesten plegen (individueel of in verschillende wisselende samenstellingen) diverse misdrijven of overtredingen.
 
Door het gedrag van de groep ontstaat veel overlast. Hun houding zorgt er echter vaak voor dat mensen geen aangifte of meldingen durven te doen bij de politie of andere instanties omdat ze bang zijn voor mishandeling, bedreiging en afpersing. Niet alleen burgers hebben hier last van, ook wordt geprobeerd met deze houding de overheid, zorg en andere instellingen onder druk te zetten.

De aanpak

De groep mensen was bij de diverse instanties al langer bekend. Vanuit politie en justitie werd een groot deel van hen al eerder aangepakt, maar dit leverde vaak alleen voor de korte termijn effecten op. Investeringen vanuit de zorg leverden door intimidatie vaak niet het gewenste resultaat op. Daarom werd in januari al begonnen met een gezamenlijke, intensieve aanpak.

Beslissingen en informatie worden (waar mogelijk) regelmatig met elkaar gedeeld. Via de gezamenlijke aanpak voelen de deelnemers zich gesteund en komt de informatie snel op de juiste plek. Per persoon wordt gekeken naar de beste aanpak; wordt ingestoken vanuit de repressieve kant of vanuit de zorg of vanuit allebei?

Resultaat

De politie heeft dit jaar 75 aanhoudingen verricht binnen deze groep. Het zijn 28 verdachten, waaronder een aantal minderjarigen. Het gaat om diverse feiten, zoals winkeldiefstal, bedreiging, mishandeling, maar ook op grote schaal plegen van ramkraken, inbraken en autodiefstallen.

Het Veiligheidshuis heeft binnen deze groep ook zes PGA’s lopen. Dit staat voor persoons- of systeemgerichte aanpak. Dit laatste betekent dat niet alleen de persoon zelf, maar ook het gezin in de hulpverlening wordt meegenomen. Naast deze zes is het Veiligheidshuis bezig met de opstart van nog vier andere PGA’s. 

Doel

Via deze aanpak willen we de groep overlastgevers goed in beeld krijgen en houden. Door samen op te treden wordt het netwerk en de invloed van de deze overlastveroorzakers steeds kleiner. Ook moet deze aanpak ertoe leiden dat het gevoel van veiligheid en het leefgenot van de omgeving wordt vergroot.