Aanvraag Mantelzorgcompliment

Heeft u in juli/augustus 2015 een brief van de gemeente Maastricht gekregen om een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2015 in te dienen? Dit kan nog tot uiterlijk 1 november. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier dat u thuis gestuurd heeft gekregen.

Geen brief

Heeft u geen brief van ons gekregen, maar wel in 2014 van de SVB een mantelzorgcompliment gehad? Dan kunt u toch een aanvraag indienen.

Vermeld duidelijk:

  • de persoonsgegevens (naam, adres, BSN, geboortedatum en telefoonnummer) van de zorgvrager en mantelzorger;
  • Vermeld duidelijk het IBAN nummer (rekeningnummer) van de mantelzorger en controleer dit goed
  • Voeg een kopie bewijsstuk toe van de SVB waaruit blijkt dat u in 2014 de mogelijkheid heeft gekregen om het mantelzorgcompliment aan te vragen;

Let op

Stuur geen losse bankafschriften op zonder een begeleidend schrijven. Dit levert namelijk niet voldoende informatie om een aanvraag correct af te handelen.