Aanvraagtermijn mantelzorgcompliment 2015 verlengd

Op 2 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de aanvraagtermijn voor het mantelzorgcompliment 2015 te verlengen. Dat betekent dat u het mantelzorgcompliment 2015 nog tot 1 juni 2016 kunt aanvragen.

Foto mantelzorger

Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering van 200 euro voor uw mantelzorger. De gemeente Maastricht stelt dit bedrag beschikbaar omdat zij de inzet van mantelzorgers belangrijk vindt en wil waarderen.

Veelgestelde vragen

Wie kan aanvragen?

  • mensen die in juli/augustus 2015 een brief van de gemeente Maastricht hebben gekregen om een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2015 in te dienen, maar dit nog niet hebben gedaan.
  • mensen die in 2014 van de SVB een mantelzorgcompliment hebben gehad, maar in juli/ augustus 2015 geen brief van de gemeente Maastricht hebben gekregen en het mantelzorgcompliment 2015 nog niet hebben aangevraagd.

Hoe aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment 2015 aanvragen door een brief te sturen naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, team administratie, postbus 4902, 6202 TC Maastricht. In deze brief vermeldt u duidelijk:

  • de persoonsgegevens (naam, adres, BSN, geboortedatum en telefoonnummer) van de zorgvrager en mantelzorger;
  • het IBAN-nummer (rekeningnummer) van de mantelzorger en controleer dit goed
  • voeg een kopie bewijsstuk toe van de SVB waaruit blijkt dat u in 2014 de mogelijkheid heeft gekregen om het mantelzorgcompliment aan te vragen;

Let op! Stuur geen losse bankafschriften op zonder een begeleidend schrijven. Dit levert namelijk niet voldoende informatie om een aanvraag correct af te handelen.

Ik heb meer dan een mantelzorger, kan ik meerdere mantelzorgcomplimenten aanvragen?

Nee, u kunt maximaal voor een mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger die het bedrag ontvangt, afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment 2015 aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment 2015 aanvragen tot 1 juni 2016.

Wanneer wordt het mantelzorgcompliment overgemaakt?

Het geldbedrag staat binnen enkele weken na ontvangst van de aanvraag door de gemeente op de rekening van de mantelzorger.

Kan ik alvast een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment 2016?

U kunt het mantelzorgcompliment 2016 nog niet aanvragen. De gemeente Maastricht denkt nog na over de manier waarop we in 2016 invulling willen geven aan de blijk van waardering voor mantelzorgers. Meer informatie hierover volgt in de zomer van 2016.