Actie Schoonschip succesvol verlopen

De grootscheepse controle op dinsdag 24 juni in het Overlaatgebied in Maastricht – onder de noemer Schoonschip – is naar tevredenheid verlopen. De deelnemende instanties hebben de feitelijke situatie kunnen inventariseren en waar mogelijk illegale activiteiten geconstateerd.

Actie Schoonschip is een samenwerking tussen gemeente Maastricht, Rijkswaterstaat, Belastingdienst, politie, brandweer, RIEC (regionaal informatie- en expertisecentrum) en Koninklijke Marechaussee.

Inventarisatie

Het doel van de controle voor de gemeente en Rijkswaterstaat was de feitelijke situatie in kaart brengen. Daarna kunnen de instanties bepalen of wet- en regelgeving op het gebied van bouwen overtreden wordt en er milieuovertredingen zijn. Daarnaast is ook een check gedaan of de in de gemeentelijke systemen genoteerde bewoners daadwerkelijk op de locatie wonen. Zo kunnen gemeente en Rijkswaterstaat gezamenlijk werken aan een wenselijke situatie, waarin illegale bouwwerken zijn verwijderd en er controle is op wat er feitelijk in het gebied gebeurt.

Softdrugs

In of bij zeven woonboten troffen de controleurs softdrugs aan:

  1. Een hennepplantage met 331 planten
  2. Een hennepplantage met 220 planten
  3. Een hennepplantage 33 hennepstekken 7100 gram cannabis
  4. Een boot met 5900 gram hennep
  5. Een boot met 7500 gram hennep
  6. Een plantage met 1908 hennepstekken en 132 moederplanten
  7. Een boot met meer dan 80 kilo hennep, ondermeer in een aantal kluizen. Vanwege de aanwezigheid van deze grote hoeveelheid drugs is deze boot in beslag genomen en direct op last van de burgemeester gesloten

Een aantal van de boten was niet bewoond. Bewoners die aanwezig waren worden verhoord. De politie zal naar aanleiding van de bevindingen verder onderzoek doen naar de verdachten. De gemeente onderzoekt of de desbetreffende woonboten tijdelijk gesloten kunnen worden.

Belastingdienst

De Belastingdienst trof twee personen aan die nog een schuld hadden openstaan. Er werd daarop voor ongeveer € 20.000,- aan goederen in beslag genomen. Daarnaast heeft de Belastingdienst met meerdere bewoners inventariserende gesprekken gevoerd, waarop verder onderzoek moet worden gedaan. Tot slot zal de belastingdienst onderzoek doen naar de verdachten die betrokken zijn bij de aangetroffen softdrugs.

Veilig en controleerbaar

De controle was een eerste stap richting een veilig en controleerbaar Overlaatgebied. Want nu verschillende illegale activiteiten zijn stopgezet en het gebied geïnventariseerd en in kaart is gebracht, zullen de verschillende instanties samenwerken om het gebied onder toezicht te houden en daar waar nodig de wet- en regelgeving te handhaven.