Adoptie bloemschalen

In het kader van de bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen, heeft de gemeenteraad besloten bij de jaarlijkse behandeling van de begroting om de bloemschalen en wisselperken in Maastricht niet meer te beplanten en te onderhouden. Dit betekent in de praktijk dat in de maand mei alle gemeentelijke bloemschalen in Maastricht zullen worden weggehaald.

Wel bestaat de mogelijkheid voor bewoners- of winkeliersverenigingen, maar ook particuliere bewoners, om de nu nog aanwezige bloemschalen van de gemeente over te nemen.  Dat wil zeggen dat ze op de plaatsen waar nog bloemschalen staan deze zelf kunnen inrichten en onderhouden. De lege bloemschalen waarvoor geen interesse meer bestaat, worden vervolgens weggehaald.

Bovendien is het mogelijk dat bloemschalen die verdwijnen, omdat er verder geen interesse voor bestaat, over te nemen voor gebruik op plaatsen waar er geen staan. In dat geval zal de gemeente ze verplaatsen.

In het geval bloemschalen worden overgenomen, moeten de initiatiefnemers ook zelf zorgen voor potgrond en beplanting. Voor het overnemen van de schalen in eigen beheer zal een eenvoudige afsprakenlijst worden gemaakt.
Degenen die serieus geïnteresseerd zijn in het overnemen c.q. verplaatsen en zelf inrichten en onderhouden van gemeentelijke bloemschalen, kunnen dat kenbaar maken via e-mail : info@groen-maastricht.com

 De operatie ‘vernieuw(de) bloemschalen’ start in de maand april.