Afvalcoach van start in Mariaberg

Mensen stimuleren om nog beter hun afval te scheiden en hun afval op de juiste manier aan te bieden. Dat is de taak van de nieuwe afvalcoach die sinds begin september rondloopt in de Maastrichtse wijk Mariaberg. De gemeente Maastricht is een proef gestart met de inzet van een dergelijke coach, die mensen op een positieve manier zal benaderen over goed en verkeerd afvalgedrag. De proefperiode loopt tot februari 2018. Bij goede resultaten volgt mogelijk een vervolg in meerdere wijken van de stad.

Preventief

De huidige aanpak van zwerfafval in Maastricht is sterk gericht op het achteraf schoonmaken van de openbare ruimte. Een aanpak die erg arbeidsintensief is en bovendien veel geld kost. Via preventieve acties hoopt het stadsbestuur daar verandering in te brengen. “De afvalcoach is daar een voorbeeld van”, zegt wethouder André Willems (Seniorenpartij, stadsbeheer). “We zetten in op bewustwording en educatie. Soms is het gewoon een kwestie van weten wat je moet doen met je afval. Deze coach kan daarbij helpen.” Maastricht wil in 2030 restafvalloos zijn. Willems: “Daarvoor moeten we nog stappen zetten. Onze resultaten op het gebied van afvalscheiding zijn goed, maar kunnen altijd beter. Daarvoor bekijken we meerdere opties.”

Mariaberg

De afvalcoach gaat aan de slag in Mariaberg en richt zich onder andere op de milieuperrons in de wijk. Hij controleert of de regels worden nageleefd en geeft bewoners adviezen om hun afval beter te scheiden. Studenten vormen daarbij een aparte aandachtsgroep, omdat zij soms niet voldoende op de hoogte zijn van de Maastrichtse afvalregels. Initiatieven in de buurt die bijdragen aan het schoonhouden van de wijk, zullen door de coach worden gestimuleerd. In de proefperiode is de afvalcoach voor ongeveer 400 uur actief in Mariaberg. De afvalcoach is ook alleen voor mensen in Mariaberg bereikbaar en benaderbaar. Willems: “Dat klinkt misschien wat flauw, maar deze proefperiode is ook ingesteld om te bekijken hoe arbeidsintensief het werk is en om een beeld te krijgen van waar een afvalcoach allemaal tegenaan loopt. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen, hebben we afspraken gemaakt, onder andere over het werkgebied.”