Afvalinzameling in Maastricht scoort een 7,5!

Met een 7,5 beoordelen bewoners van Maastricht de afvalinzameling in onze stad. 72% huishoudelijk afval wordt gescheiden aangeboden voor recycling. De inwoners zijn vooral tevreden over de inzameling van restafval, GFT-afval en papier en karton. Een van de belangrijkste drijfveren waarom inwoners afval (gaan) scheiden is het milieu. Een besparing in de afvalstoffenheffing en meer service helpt hen om nog beter te gaan scheiden. Dit blijkt uit de uitkomsten van een bewonersonderzoek van de gemeente om te bepalen hoe de tevredenheid is over de afvalinzameling en verwerking.  Het onderzoek is een 0-meting om de uitvoering van het Beleidsplan Huishoudelijk Afval 2016-2020 verder vorm te geven. De gemeente heeft daarin de ambitie neergezet om in 2030 een afvalloze stad te zijn.

Tevreden

De inwoners zijn vooral tevreden over de inzameling van restafval, GFT-afval en papier en karton. Deze tevredenheidsscores zijn boven de 8. Het grootste verbeterpotentieel zit bij grof vuil, klein chemisch afval en de netheid van de milieuperrons. Vrijwel alle inwoners scheiden de verschillende afvalstromen. Alleen de hoogbouwbewoners scheiden wat minder GFT-afval.

De gemeente laat weten dat de verbeterpunten, zoals die uit het onderzoek naar voren komen, worden opgepakt om de afvalinzameling nog beter te maken. Dat wil zeggen dat ze zijn opgenomen in het beleidsplan voor de komende jaren. Over dat beleidsplan gaat de gemeente overigens nog in dialoog met de inwoners.

Respons

In totaal zijn 1600 inwoners uit de verschillende wijken van Maastricht benaderd en in totaal hebben 311 inwoners gereageerd. Dit is meer dan voldoende respons om een betrouwbaarheidspercentage van 90% te waarborgen. Verder gaven 155 bewoners aan om mee te willen denken over de afvalinzameling.