Afvalloos Maastricht – start afvalproef

Infographic afvalloos

De gemeente Maastricht wil het huishoudelijk restafval drastisch verminderen. Van 114 kilo nu  naar 57 kg in 2020. Uiteindelijk willen we in 2030 naar nul kilo per inwoner per jaar. Dat wil zeggen dat al het afval gescheiden wordt aangeboden. Om dat te bereiken begint de gemeente deze maand met de voorbereiding van een afvalproef in Boschpoort en Jekerkwartier.

Hergebruik

Restafval bestaat in feite uit weggegooide grondstoffen. Als je die grondstoffen apart houdt of sorteert, kan je ze gebruiken voor nieuwe producten. Van plastic kun je bijvoorbeeld tennisballen maken en drinkpakken leveren grondstof voor toiletpapier. Het behoud van waardevolle grondstoffen bespaart energie en kosten én is beter voor het milieu. 

Op de goede weg

Op dit moment wordt 72 procent van alle huishoudelijke afval in Maastricht hergebruikt. De gemeente wil dit verhogen naar 100 procent in 2030. Zo wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een circulaire economie: een hergebruikeconomie in plaats van een wegwerpeconomie.  

Afvalproef

Dit najaar beginnen de voorbereidingen voor een afvalproef in drie verschillende woongebieden van Maastricht. Een in Jekerkwartier Noord en twee in Boschpoort. In deze drie gebieden wordt samen met de inwoners onderzocht welke maatregelen het beste werken om meer grondstoffen in te zamelen en zo weinig mogelijk restafval over te houden. Gebruikersgemak, sociale werkgelegenheid en kosten zijn hierbij ook belangrijk. Vervolgens wordt dit systeem in de loop van 2017 samen met bewoners uit de selecteerde buurten uitgeprobeerd.

De resultaten van de afvalproef worden gebruikt voor verbetering van de afvalinzameling (of eigenlijk: grondstoffeninzameling) in de hele gemeente. Tijdens de afvalproef wordt het afval in de rest van de gemeente op de normale manier ingezameld.

Interesse?

Als u in een van de buurten woont die geselecteerd zijn voor de afvalproef vindt u binnenkort een brief hierover in uw brievenbus. Bent u inwoner van Maastricht, maar woont u niet in de geselecteerde buurten? Ook dan kunt u meedenken. Stuur een mail naar afvalloos@maastricht.nl. Blijf via www.gemeentemaastricht.nl/afvalloos op de hoogte van onze weg naar een afvalloos Maastricht!