Afvalproeven in Boschpoort en Jekerkwartier van start

In de buurten Boschpoort en Jekerkwartier Noord is een begin gemaakt met drie afvalproeven die moeten bijdragen aan een nog betere scheiding van het afval in Maastricht. Inwonerspanels hebben de afgelopen maanden verschillende opties besproken en voorbereid. Buurtbewoners hebben vervolgens via een poll kunnen stemmen over de experimenten. De proeven worden gedaan met groente-, fruit- en tuinafval, luiers en incontinentiemateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval en restafval.

Start afvalproef. Foto Aron Nijs

De buurten kozen voor de volgende experimenten:

Boschpoort (hoogbouw):

 1. Groente en fruit in een aparte emmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op. Tuinafval kan in kleine hoeveelheden in dezelfde emmer.
 2. Luiers en incontinentiemateriaal: in een aparte luieremmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op.
 3. Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).
 4. Grof huishoudelijk afval: geen wijzigingen (brengen naar milieupark of op afroep tegen betaling laten ophalen thuis)
 5. Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per twee weken thuis op. De ondergrondse restafvalcontainers bij de hoogbouwcomplexen worden gedurende de proef gesloten.

Boschpoort (laagbouw):

Groente en fruit in een aparte emmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één per week thuis op. Tuinafval: in een aparte tuinafvalcontainer van 140 liter, gemeente haalt één keer per twee weken op.

 1. Luiers en incontinentiemateriaal: in een luieremmer van 10 of 25 liter, brengen naar milieuperrons (ondergrondse container).
 2. Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).
 3. Grof huishoudelijk afval: brengen naar milieuparken, of op afroep betaald laten afhalen thuis. Aanvullend avondopenstelling op één van de milieuparken, 1 dag in de week (18.00-20.00).
 4. Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per drie weken thuis op.

Jekerkwartier Noord:

 

 1. Groente en fruit: in een aparte groente- en fruitemmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt één keer per week thuis op.Tuinafval: brengen naar tuinkorven.

 2. Luiers en incontinentiemateriaal: in een luieremmer van 10 of 25 liter, gemeente haalt twee per week thuis op.

 3. Textiel en kleine elektrische apparaten: brengen naar milieuperron (ondergrondse container).

 4. Grof huishoudelijk afval:  geen wijzigingen (brengen naar milieuparken, of op afroep betaald laten ophalen thuis).

 5. Restafval: in gemeentelijke restzak, gemeente haalt één keer per twee weken thuis op.

  Met de proeven ontstaat inzicht in milieudoelstellingen, service voor de inwoners, kosten en werkgelegenheid wat betreft de nieuwe inzamelsystemen. Tijdens de proef verandert er financieel niets voor de inwoners van de proefbuurten: de afvalstoffenheffing blijft in de proefperiode gelijk.

  Zie ook: www.afvalloosmaastricht.nl, waar ook kaartjes van de proefbuurten te vinden zijn.