Annemarie Penn – te Strake beoogd burgemeester van Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft tijdens een bijzondere raadsvergadering Annemarie Penn–te Strake aanbevolen als nieuwe burgemeester van Maastricht.

Mevrouw Penn-te Strake is op dit moment lid van het college van Procureurs-Generaal bij het openbaar ministerie in Den Haag, waar zij sinds 2012 een bestuurlijke functie vervult. Zij is geen lid van een politieke partij. Voordat ze Procureur-Generaal werd, was mevrouw Penn–te Strake gedurende ruim 5 jaar hoofd van het arrondissementsparket in Maastricht. Ze was tevens regiohoofdofficier van justitie Limburg. Vanuit deze functie heeft mevrouw Penn–te Strake een breed grensoverschrijdend netwerk opgebouwd. Het behoeft geen betoog dat de ervaring van mevrouw Penn–te Strake op het gebied van openbare orde en veiligheid groot is. 

De rode draad in de loopbaan van mevrouw Penn-te Strake is het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Zij heeft oog voor het sociale welzijn en kan snel problemen onderkennen en oplossen. Zij was informateur bij de afgelopen coalitievorming in Maastricht. Over het raadsbesluit om haar aan te bevelen voor benoeming, zegt zij: “Ik ben erg trots op de stad Maastricht en ik zal er voor zorgen dat wanneer ik benoemd word de stad ook trots is op haar burgemeester”.

Annemarie Penn-te Strake (61) is getrouwd en heeft vier zonen. Zij woont met haar man in Maastricht.

De gemeenteraad omschrijft mevrouw Penn-te Strake als iemand die steeds zoekt naar mogelijkheden en die initiatieven neemt om resultaten neer te zetten. Dit doet zij in samenwerking met anderen, waardoor haar kracht verveelvoudigd wordt. Mevrouw Penn-te Strake is zich bewust van haar omgeving en weet mensen en hun krachten te bundelen en kansen te benutten. Ze kent de sterke kanten en kwaliteiten van Maastricht en geeft aan deze te willen behouden, zonder de mogelijkheden uit het oog te verliezen die zich voordoen en voortvloeien uit de veranderende samenstelling van de inwoners. 

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Vivianne Heijnen: “mevrouw Penn-te Strake heeft een krachtige, verbindende persoonlijkheid wat haar uitstekend geschikt maakt om zowel een stevige burgemeester als een innemende burgermoeder te zijn.”

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij zal vervolgens een voordracht doen aan de Ministerraad. Uiteindelijk beslist de ministerraad en tekent de Koning het benoemingsbesluit. 

Naar verwachting kan mevrouw Penn-te Strake per 1 juli beginnen als nieuwe burgemeester.