Archeologisch onderzoek bij centraal station Maastricht

In de week voor carnaval hebben archeologen van Arcadis in opdracht van de gemeente Maastricht archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Stationsplein en in de Stationsstraat. Dat gebeurde als voorbereiding op de bouw van een fiets- en scooterstalling onder het Stationsplein.

Romeinse nederzetting

Volgens historische kaarten lagen op deze plek grachten van de vestingwerken van Maastricht. In een aantal proefputten zijn vullingen van deze grachten gevonden. Veel verrassender is de vondst van Romeins materiaal. Archeoloog Timo Vanderhoeven: “Wat niemand verwachtte, is dat we tussen de vestingwerken Romeinse resten hebben aangetroffen in de vorm van bouwmateriaal, aardewerk en waarschijnlijk een oventje.”

Dit zijn de eerste aanwijzingen dat de Romeinse nederzetting in Wyck zich verder naar het oosten uitstrekte dan de tegenwoordige Wycker Grachtstraat.

Vervolgonderzoek

Eind 2015 komt er in overleg met de aannemer een vervolgonderzoek. De vondsten gaan nu eerst naar het gemeentelijk depot. Op een later tijdstip bekijken we of we ze kunnen tentoonstellen in de nieuwe fiets- en scooterstalling. De bouw daarvan is voorzien tussen eind 2015 en medio 2017.