Archeologisch onderzoek voor start bouw ondergrondse fietsenstalling station

Voordat de daadwerkelijke bouw van de ondergrondse fietsenstalling start, voert Arcadis Nederland B.V. in opdracht van gemeente Maastricht archeologisch onderzoek uit in de Stationsstraat. Het onderzoek is vandaag gestart en duurt tot en met volgende week.

Sporen Romeinse nederzetting

Tijdens vooronderzoek in de Stationsstraat, dat in februari 2015 is gedaan, werden tussen de resten van 15de eeuwse vestingwerken, sporen van een onbekende Romeinse nederzetting aangetroffen. De archeologische resten tonen aan dat er aan de oostzijde van de Maas in Wyck, Romeinse bewoning moet zijn geweest aan het einde van de 2de -3de eeuw na Chr.

Archeologisch onderzoek

Door het vooronderzoek is de ondergrond in beeld gebracht. Arcadis, gemeente Maastricht en enkele vrijwilligers zijn vandaag gestart met archeologisch onderzoek.

Archeoloog Timo Vanderhoeven: “Vorig jaar waren we aangenaam verrast toen we de Romeinse nederzetting aantroffen. Opnieuw een week onderzoek op deze locatie biedt ons de mogelijkheid om de sporen van de Romeinse nederzetting verder te onderzoeken”.

Uitnodiging voor pers

Pers en -fotografen kunnen zich aanmelden via milou.van.merwijk@maastricht.nl of via

06-42 11 21 93 voor een bezoek aan de bouwplaats. Tijdens het bezoek aan de bouwplaats is het mogelijk om foto’s te maken en vragen te stellen aan de archeoloog. Vooraf aanmelden is noodzakelijk om de bouwplaats te kunnen betreden in verband met veiligheidseisen.

Planning bouw ondergrondse fietsenstalling

De bouw wordt uitgevoerd door TBI ondernemingen Timmermans-Mobilis en de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering zijn in volle gang. De bouw en zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen en eind 2017 zal de stalling klaar zijn. Alleen tijdens de voorbereidende werkzaamheden is archeologisch onderzoek mogelijk.

Kijk voor meer informatie op: www.fietsenstalling-maastricht.nl