AZC in Maastricht ontvangt eerste bewoners

Vorige week hebben de eerste mensen hun intrek genomen in het Asielzoekerscentrum (azc) Maastricht aan de Willem Alexanderweg in Limmel.

Asielzoekerscentrum

De komst van in totaal 600 nieuwe mensen die hun land zijn ontvlucht, is voor iedereen een nieuwe situatie. Als gemeente hopen we dat we samen met u en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze mensen een (tijdelijk) thuis in Maastricht kunnen bieden. Er komen alleenstaanden, gezinnen met kinderen, jonge en oudere bewoners. In het gebouw waren al voorzieningen zoals keukens, douches en een sporthal aanwezig. Nu zijn er ook werkplekken voor de beveiliging en het personeel van het COA. De aanblik van het gebouw verandert ook. De hekken en het prikkeldraad verdwijnen en er komt meer groen.

Nieuwe ingang aan de Korvetweg

Op een informatiebijeenkomst van 26 september hebben omwonenden gevraagd om de ingang van de Willem Alexanderweg te verplaatsen naar de Korvetweg. Deze nieuwe ingang is bijna klaar. Er wordt nog een voetpad richting de Jeruzalemweg aangelegd, zodat de bewoners van het azc via deze route kunnen lopen.

Onderwijs voor kinderen uit het centrum

Zoals ieder kind in Nederland, hebben ook deze kinderen recht op onderwijs. Om de kinderen goed voor te bereiden op het volgen van de gewone onderwijsprogramma’s, worden er schakelklassen ingericht bij OBS De Regenboog en LVO Maastricht. Hier zullen de kinderen snel Nederlands leren zodat ze gemakkelijker hun weg kunnen vinden in de Maastrichtse samenleving en ook hun ouders kunnen helpen met dagelijkse dingen. Daarnaast wordt er in het azc Nederlandse les gegeven.

Werk en vrijwilligerswerk bij azc Maastricht

Het COA moet vacatures van het azc eerst invullen met eigen medewerkers en medewerkers van Justitie. Als er daarna nog vacatures zijn, vindt u ze op www.podium24.nl/home/werkpodium. Het is ook mogelijk een open sollicitatie te sturen naar recruitment@coa.nl. Inwoners van Maastricht die vrijwillig iets kunnen en willen betekenen voor de nieuwe inwoners, kunnen een mail sturen aan azcmaastricht@coa.nl.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op onze projectenpagine asielzoekerscentrum.