Basisschool El Habib bouwt nieuwe school op huidige locatie

De islamitische basisschool El Habib in Pottenberg gaat een nieuwe school bouwen op de bestaande locatie in Pottenberg. Het huidige gebouw is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de basiseisen voor onderwijskwaliteit. Het nieuwe gebouw komt op de huidige speelplaats van El Habib, waarna het oude schoolgebouw gesloopt zal worden. Het bouwplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De school hoopt medio 2015 met de bouwvoorbereiding te kunnen starten.

Rond de plannen van de nieuwbouw zijn diverse scenario’s onderzocht door gemeente en schoolbestuur. Daarbij is gekeken naar verbouw van het huidige gebouw, nieuwbouw of herbestemming van een ander pand in de stad. Nieuwbouw op de bestaande plek bleek zowel maatschappelijk als financieel gezien de beste optie. De school heeft een goede basis in Pottenberg. Er is sprake van een goede verstandhouding tussen school, buurtbewoners en verenigingen.

De nieuwbouw is onderdeel van het huisvestingsplan Integrale Kindcentra (IKC’s), dat samen met de gemeente en de schoolbesturen in Maastricht wordt uitgewerkt. In 2011 is het zogenaamde Magnifiek Akkoord afgesloten. In dit akkoord hebben schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeente afgesproken toe te werken naar een stadsbreed netwerk van Integrale kindcentra. In een IKC bieden onderwijs, kinderopvang, welzijn- en sportorganisaties samen activiteiten aan.

De gemeente Maastricht stelt nu een voorbereidingskrediet beschikbaar van €154.350, -

De nieuwbouwkosten worden geschat op € 3,5 - € 4,2 mln. De basisschool El Habib is de enige islamitische basisschool in Maastricht en omstreken. De school is de laatste tijd gegroeid en telt ruim 343 leerlingen. Het is de enige school in Maastricht met het predicaat ‘Excellente basisschool’. De leerlingen komen uit de hele regio naar de school toe. Ook niet islamitische leerlingen volgen onderwijs op deze school.