Basisschool in Beweging in de uitvoeringsfase

Acht basisscholen in Maastricht zijn in 2016 begeleid door Fontys Sporthogeschool (in opdracht van Maastricht Sport) in het opstellen van een actieplan Basisschool in Beweging. In een samenwerking met de JOGG regisseur, Maastricht Sport en de coördinator op school zijn de scholen inmiddels aan de slag met de thema’s die zij zelf als prioriteit hebben benoemd in hun actieplan. Zo is JOGG-school Manjefiek gestart met een kwaliteitsslag in het bewegingsonderwijs en in JOGG-wijk Limmel Nazareth wordt op het nieuwe IKC de Geluksvogel inmiddels gekeken naar de mogelijkheden om een doorlopende leerlijn voor peuters en basisschoolleerlingen op te zetten in het kader van het integrale kindcentrum.

Vakwerkplan  

Om een kwaliteitsslag in het bewegingsonderwijs te maken, stelden veel scholen die participeren in Basisschool in Beweging zich ten doel te gaan werken met een vernieuwd vakwerkplan. In overeenstemming met de specialist in bewegingsonderwijs vanuit Maastricht Sport is gekozen voor het vakwerkplan van Van Gelder, waarin een doorlopende leerlijn voor alle leerlingen wordt geboden. In dit vakwerkplan wordt voor een heldere opbouw gezorgd en ook wordt er efficiënt gewerkt doordat de opstelling de hele dag kan blijven staan als die eenmaal is opgezet.

Coaching  

Naast het hebben van een vakwerkplan, beseften scholen zich dat de lesgever uiteraard ook bijdraagt aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Daarom zijn JOGG school Manjefiek en basisschool Sint Pieter inmiddels gestart met een coachingstrajekt door Maastricht Sport. Combinatiefunctionaris Jeremy van Wissen begeleidt de leerkrachten tijdens de gymlessen, maakt de vertaalslag van het vakwerkplan naar de praktijk en denkt mee over hoe de gymles zo actief mogelijk kan worden aangeboden. Ook op IKC de Geluksvogel gaat Jeremy binnenkort van start. Daar worden ook de medewerkers van kinderopvang Samen Spelen gecoacht, om zo van jongs af aan te beginnen met het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden.

Woogie Boogie

Naast bewegen in de gymles, zijn ook de korte beweegmomenten gedurende de dag een manier om de jeugd verder in beweging te krijgen. Hier is vanuit JOGG inmiddels een unieke tool voor ontwikkeld. Jongeren Op Gezond Gewicht en Disney Benelux slaan namelijk de handen ineen om kinderen te stimuleren meer te bewegen door middel van de Woogie Boogie. Mickey Mouse, Donald Duck, Sofia het prinsesje en andere favoriete Disney karakters inspireren kinderen tussen 4 en 7 jaar oud om uit hun stoel te komen en samen te bewegen met behulp van een serie filmpjes op Disney Channel. Op IKC de Geluksvogel gaan zowel leerkrachten als de leidsters van Samen Spelen aan de slag met Woogie Boogie – filmpjes en de bijbehorende poster waarop kinderen na elke week vol Woogie Boogie een sticker mogen plakken. De materialen zijn gratis te bestellen op www.woogieboogie.nl