Basisschool in Beweging

Basisschool in Beweging en Gezonde School krijgen in schooljaar 2016-2017 uiteraard voortgang! Basisschool in Beweging is het programma waar Maastricht Sport het afgelopen anderhalf jaar in heeft geïnvesteerd om op een vraaggerichte manier op basisscholen in Maastricht het thema sport en bewegen te agenderen en daar waar nodig is te versterken. In samenwerking met JOGG Maastricht en de aanpak Gezonde School wordt op de JOGG-scholen een mooi begin van het nieuwe schooljaar gemaakt.

Afbeelding Basisschool in Beweging

Actieplannen

In het afgelopen schooljaar hebben 8 basisscholen in Maastricht ondersteuning gehad van onderzoekers van Fontys Sporthogeschool om in kaart te brengen welke zaken op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in de school extra aandacht zouden moeten krijgen. De JOGG-scholen Manjefiek en ’t Spoor hebben de uitkomsten van dit onderzoek inmiddels verwerkt in een actieplan. In dit actieplan wordt een visie benoemd en worden diverse stappen beschreven om die visie te behalen.

Begeleiding

In een samenwerking tussen Maastricht Sport, JOGG Maastricht en GGD Zuid-Limburg worden de 8 scholen vanaf dit schooljaar begeleid in het uitvoeren van de actieplannen. De actieplannen verschillen per school en worden gefaseerd uitgevoerd. In een jaarplanning wordt op de scholen vastgelegd welke onderdelen van gezondheid in de educatie, maar ook in het beleid van de school wordt opgenomen. Ook alle naschoolse sportactiviteiten en zaken die betrekking hebben op de gymlessen, komen hierin terug.

Coaching

In praktijk betekent dit onder andere dat er vanuit Maastricht Sport inmiddels een combinatiefunctionaris met als expertise Bewegingsonderwijs is aangesteld. In de actieplannen is onder andere naar voren gekomen dat veel scholen behoefte hebben aan coaching van hun docenten in het opstellen, dan wel aanschaffen, van een nieuw vakwerkplan en het gebruik hiervan. Daar kan Maastricht Sport, in samenwerking met studenten van Fontys Sporthogeschool, gehoor aan gaan geven.