Bedrijven en gemeente Maastricht starten Customer Service Valley

Foto callcenter

Drie Maastrichtse bedrijven en de gemeente Maastricht gaan nauw samenwerken op het gebied van hun klantenservice (customer services). Ze worden daarin ondersteund door de onderwijsorganisaties Arcus, Leeuwenborgh en Hogeschool Zuyd  De zeven partijen hebben vanmiddag daarvoor een overeenkomst getekend in het Stadhuis van Maastricht. De samenwerking gaat verder onder de naam Customer Service Valley en richt zich op arbeidsmarkt, innovatie, pr en marketing. Het is de bedoeling dat de komende jaren meer bedrijven aansluiten.

Customer Service Valley

De klantenservice wordt uitgevoerd in de vorm van een callcenter. In Maastricht en de regio zijn momenteel dertig bedrijven actief, die gespecialiseerd zijn in klantenservice. Goed voor 5.000 arbeidsplaatsen. Dit aantal moet groeien naar 6.000 in 2020.

Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de lokale overheden is er de wens om meer samen te werken om de sector te versterken en de slagkracht te vergroten. Het gaat dan vooral om toepassing van nieuwe ideeën over opleiding, imago en kwaliteit. De gemeente Maastricht investeert de komende drie jaren  300.000 euro in (onder meer) het beter toeleiden van personeel naar werk binnen de sector en in het aantrekken van nieuwe bedrijven. De drie bedrijven dragen elk 15.000 euro per jaar bij. 

Wethouder Willems (arbeidsmarkt) van Maastricht is blij met het convenant: “Deze sector is met 5000 banen nu al van groot belang voor de Maastrichtse economie. Maar het kan nog beter. Als de bedrijven structureel gaan samenwerken in opleiding en kwaliteit van dienstverlening krijgt deze sector een sterker imago en dat trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. Juist onze regio, waar de mensen veel talen spreken, is een uitstekende vestigingslocatie voor dit soort ondernemingen”.

Oplossing

De samenwerking richt zich voor een belangrijk deel op de opleidingen; het gaat dan om gezamenlijke organisatie van om- en bijscholing, maar ook een betere positionering van deze sector in het onderwijs. Dat moet er toe bijdragen dat werken in de customer service gezien wordt als een bewuste beroepskeuze. Veel mensen denken nu nog dat het slechts tijdelijke banen of studentenbijbaantjes betreft. Als dat beeld verandert kan het bijdragen aan de oplossing van de mismatch op de regionale arbeidsmarkt. Namelijk dat er veel werkzoekenden zijn, maar dat ze nu hun weg niet vinden richting klantenservicecentrum.

Tom Custer van Arvato Bertelsman: “Binnen Arvato zijn opleiding en ontwikkeling van medewerkers kernwaarden, die gedragen worden door onze bedrijfsfilosofie. We zijn dan ook erg enthousiast over de Customer Service Valley en verwachten mooie stappen te kunnen maken voor onze medewerkers.”