Bedrijventerreinen Maastricht starten met duurzaamheidcoördinator

De noodzaak voor bedrijven om op een andere, meer duurzame en innovatieve manier om te gaan met bestaande grondstoffen, hulpbronnen en energie wordt steeds groter. De wil is er bij bedrijven maar de uitvoering blijkt lastig, omdat het veel voorbereidings- en/of uitvoeringstijd vraagt. Enerzijds ontbreekt het bij veel bedrijven aan de benodigde specifieke technische kennis en kan de terugverdientijd van de investering moeilijk worden vastgesteld. Anderzijds ontbreekt het vaak aan menskracht. Daarom heeft de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht en omstreken (SIM) het initiatief genomen om een duurzaamheidcoördinator aan te trekken voor de bedrijventerreinen in Maastricht. De duurzaamheidcoördinator gaat samen met de bedrijventerreinmanager van de SIM de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van energie, grondstoffen en materialen, afvalwater etc. tussen de bedrijven intensiveren. Het project heeft een doorlooptijd van 3 jaar en wordt samen met de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg uitgevoerd en bekostigd.

Lokaal Energieakkoord

Voor de gemeente Maastricht past het initiatief van de SIM uitstekend in het Lokaal Energieakkoord dat Maastricht aan het sluiten is met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. In deze akkoorden worden de afspraken, acties en maatregelen vastgelegd om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan. De industrie is daarin, naast wonen, mobiliteit en de gemeentelijke organisatie, een belangrijk thema. De duurzaamheidcoördinator is dus een goed voorbeeld van concrete acties die uit het lokaal energieakkoord (gaan) voortkomen.