Bekendmaking bestemmingsplan Albertknoop

Openbaar onderzoek Albertknoop

Net over de landsgrens bij Malberg ligt op het grondgebied van de gemeente Lanaken het zogenaamde ENA-terrein. Hiervoor is door de Vlaamse overheid een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (bestemmingsplan) Albertknoop opgesteld.

Inzage bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt van 20 september tot en met 18 november voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Lanaken (Jan Rosierlaan 1) en bij Ruimte Vlaanderen (Koning Albert II-laan 19) te Brussel. Het is ook mogelijk om het ruimtelijk uitvoeringsplan online in te zien. Dit kan via de website Ruimte Vlaanderen.

Definitief besluit

De Vlaamse regering zal pas een definitief besluit nemen na het openbaar onderzoek. Dit loopt van 20 september tot en met 18 november 2016.

Adviezen, opmerkingen en bezwaren

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens de eerdergenoemde periode schriftelijk ingediend worden. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Lanaken of verstuur deze aangetekend naar:
Ruimte Vlaanderen
Koning Albert II-laan 19 bus 16
1210 Brussel

U kunt uw adviezen, opmerkingen en bezwaren ook online kenbaar maken via de website www.ruimtevlaanderen.be.

Informatiebijeenkomsten

Voor belangstellenden worden op vrijdag 21 oktober van 15.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 22 oktober van 10.00 - 15.00 uur informatiebijeenkomsten georganiseerd in de entreehal van de steenfabriek Wienerberger. Adres: Carabinierslaan 145, 3620 Lanaken-Veldwezelt. Voor geïnteresseerde bezoekers start na de informatiebijeenkomst op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur een wandeling over het terrein.