Bekendmaking definitieve subsidieplafonds structurele subsidies professionele kunst 2017-2020

Volgens artikel 8 van de 'Beleidsregels structurele subsidies voor instellingen voor professionele kunst en cultureel erfgoed' worden de definitieve subsidieplafonds openbaar bekendgemaakt nadat de gemeenteraad de gemeentebegroting heeft vastgesteld.

Op grond van die beleidsregels en de eerder bekendgemaakte voorlopige subsidieplafonds hebben subsidievragers hun subsidieverzoeken bij de gemeente voor 15 maart 2016 ingediend. Het college van Burgemeester en  Wethouders neemt na vaststelling en bekendmaking van de definitieve subsidieplafonds,
zo spoedig mogelijk een besluit over de ingediende subsidieaanvragen.

Aanvragers worden uiterlijk eind november 2016 geïnformeerd.

Definitieve subsidieplafonds 2017-2020.pdf