Bekendmakingen week 1

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 JW, Maasboulevard 95, het realiseren van 2 nieuwe loopbruggen met pontons en een toegangspoort, 18-2782WB, 17-12 (WB01)

6218 **, Zouwdalveste, het bouwen van 43 woningen Zouwdalveste kavel 42 tot en met 84 fase 2, 18-2235WB, 14-12 (WB03)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 12A, het bouwen van een nieuw dak met nieuwe dakconstructie, 18-2763WB, 13-12 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57-58, het realiseren van 2 dakkapellen en het legaliseren van technische installaties, 18-1391WB, 13-12 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 59, het legaliseren van de gewijzigde reclamevoering, 18-2798WB, 18-12 (WB01)

6211 GB, Stokstraat 25, het plaatsen van een buitenunit airco, 18-2252WB, 18-12 (WB03)

6211 JH, Grote Looiersstraat 17, het plaatsen van een overkapping in de achtertuin, 18-2206WB, 18-12 (WB03)

6211 KV, Kapoenstraat 21, het kappen van een boom (Sophora japonica), 18-2647WB, 18-12 (WB08)

6211 MZ, Polvertorenplein 6, het plaatsen van 12 zonnepanelen aan de achterzijde van de woning, 18-2801WB, 18-12 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 74, het realiseren van een verbinding tussen het voor- en achterpand, 18-2760WB, 13-12 (WB01)

6211 PP, Statensingel 149, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2783WB, 17-12 (WB01)

6211 PR, Statensingel 191, het legaliseren van een woningsplitsing in 3 appartementen waarvan 1 al omgezet is in kamergewijze verhuur, 18-2147WB, 13-12 (WB03)

6211 PR, Statensingel 195, het herstellen van de oorspronkelijke uitstraling van de voorgevel, 18-2778WB, 17-12 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2774WB, 14-12 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 25, het bouwen van een glazen aanbouw aan de achterzijde van het pand, 18-2153WB, 17-12 (WB02)

6213 BV, Aramislaan 94, het uitdiepen van de kruipruimte voor een kelderruimte, 18-2775WB, 14-12 (WB01)

6213 CW, Castelmorelaan 40, het kappen van een berkenboom, 18-2794WB, 18-12 (WB01)

6213 JK, Montenakerbank 43, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het uitbreiden van de woning aan de voorzijde, 18-2495WB, 19-12 (WB02)

6214 AS, Willem Vliegenstraat 13 - 35, het renoveren van een monumentaal bouwblok, 18-2350WB, 13-12 (WB02)

6214 RN, Proosdijweg 58A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2805WB, 19-12 (WB01)

6214 TM, Brouwersweg 85 tot en met 127 oneven Resedastraat 1 tot en met 9 oneven Rozenstraat 3 tot en met 13 oneven Rozenstraat 26 tot en met 64 even Hyacintenstraat 7 tot en met 19 oneven Begoniastraat 1 tot en met 27 oneven, Mariaberg, het plegen van onderhoud aan en het verduurzamen van diverse woningen, 18-2244WB, 13-12 (WB02)

6216 VR, Glazuurstraat 16, het bouwen van een houten overkapping in de achtertuin, 18-2768WB, 13-12 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 32, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-2333WB, 13-12 (WB03)

6218 CN, Reaalruwe 4, het realiseren van een nieuwe stuwput inzake GRP Maastricht West fase 2, 18-2781WB, 17-12 (WB01)

6219 NW, Sandersweg 10, het oprichten van het bedrijf Bessems Drank- en Partyservice BV, 18-2468WB, 13-12 (23)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van 3 bomen, 18-2667WB, 18-12 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 24, het restylen van de kookstudio, 18-2305WB, 14-12 (WB02)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 43, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2803WB, 19-12 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 2, het aanpassen van de gevelreclame, banieren en entreedeur (dubbele schuifdeur), 18-2093WB, 19-12 (WB02)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, het aanbrengen van gevelreclame ter vervanging van de oude reclame, 18-2682WB, 19-12 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 31, het starten van het bedrijf Kriremcas BV. 2018-207146, 18-2597WB, 13-12 (23)

6224 JJ, Scharnerweg 104, het intrekken van de omgevingsvergunning bomenkap na bezwaar, 17-1422WB, 12-12 (WB18)

6225 EE, Ambyerstraat Noord 2, het vervangen van de puien begane grond voorzijde en de voordeur met bovenraam, 18-2784WB, 17-12 (WB01)

6225 XW, Stadionplein 2, het plaatsen van 2 reclames op het restaurant, 18-2589WB, 19-12 (WB08)

6226 AP, Austrasiëstraat 60B en Koning Clovisstraat 25-27, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2785WB, 18-12 (WB01)

6226 AT, Bergmansweg 60, het plaatsen van een afsluitbare fietsenberging, 18-2278WB, 17-12 (WB08)

6226 GC, Monseigneur Soudantstraat 1, het plaatsen van zonnepanelen, het vernieuwen van de beglazing en het schilderen van de gevels, 18-2407WB, 18-12 (WB03)

6226 GM, Raadhuisstraat 5, het legaliseren van de 3 appartementen, 18-1832WB, 14-12 (WB02)

6226 GZ, Burgemeester Cortenstraat 90 tot en met 126, het wijzigen van de bestemming en toewijzen van huisnummers, 18-2442WB, 17-12 (WB02)

6226 WN, Haagdoorn 8, het doorbreken van een dragende muur, 18-2677WB, 14-12 (WB02)

6227 AE, Akersteenweg 226, het kappen van 4 bomen, 18-2702WB, 18-12 (WB02)

6227 RM, Haspengouw 47, het wijzigen van de bestemming, 18-2758WB, 13-12 (WB01)

6227 SG, Op de Was 1B, het wijzigen van de bestemming wonen naar bedrijfsfunctie (nagelstudio), 18-2475WB, 18-12 (WB02)

6229 PB, Molensingel 19, het vervangen van de bestaande belettering op de voorgevel, 18-2539WB, 14-12 (WB02)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 1-20, het slopen van 5 trappen, 18-2769WB, 13-12 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat 4-6, het beginnen van het bedrijf Bam Wonen en Techniek 2018-207423, 18-2704WB, 13-12 (23)

6224 **, Morsestraat, het kappen van 2 bomen, 18-2773WB, 14-12 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 51, NZ093500011, 18-0266BM, 14-12 (BM01a)

6224 **, Morsestraat, het kappen van 2 bomen, 18-2773WB, 18-12 (WB02)

6226 NA, Bergerstraat 3, het kappen van 2 bomen, 18-2721WB, 18-12 (WB02)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB18   Geweigerde omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit 1 of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB18: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.