Bekendmakingen week 10

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

Thuis in Maastricht

6211 AA, Biesenweg ong., het kappen van 8 bomen, 17-0442WB, 24-2 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 23 t/m 31, het realiseren van units voor nachtverblijf voor uitbreiding hotel Mabi, 16-2778WB, 22-2 (WB02)

6211 DA, Houtmaas 15, het wijzigen van de verleende vergunning voor de indeling van de appartementen en restaurant, 17-0429WB, 24-2 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 3-5, het plaatsen van klimaatinstallatie en kanalen op het dak, 17-0438WB, 24-2 (WB01)

6211 EX, Het Bat 2, het wijzigen van de bestemming winkel naar horeca, 17-0436WB, 24-2 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 3A, het wijzigen van reclame-uitingen en het plaatsen van 3 rolluik-zonweringscombinaties aan de gevel, 17-0413WB, 22-2 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 53, het aanbrengen van zonnepanelen vanwege verduurzamingsmaatregelen, 17-0422WB, 23-2 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat 5, het wijzigen van de positie van de inrit tot het perceel, 17-0423WB, 23-2 (WB01)

6211 NC, Hertogsingel 23ABC, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0401WB, 22-2 (WB01)

6211 RA, Herbenusstraat 13, het legaliseren van het splitsen van de woning in 11 appartementen, 16-1883WB, 22-2 (WB02)

6211 RB, Herbenusstraat 89, het plaatsen van zonnepanelen, 16-3177WB, 24-2 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 43-45, het verbouwen van het pand tot meerdere zelfstandige zorgwoningen en de daartoe ondersteunende gemeenschappelijke ruimten, 16-3066WB, 21-2 (WB03)

6211 RW, Maagdendries 8, het legaliseren van bestaande kamerverhuur, 17-0016WB, 22-2 (WB02)

6211 TC, Keizer Karelplein 1, het verbouwen van kantoor naar woningen, 17-0001WB, 22-2 (WB03)

 6212 **, Sebastianenweg/Ganzendries, het kappen van 2 bomen, 17-0408WB, 22-2 (WB01)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 6, het verbouwen van de woning, 16-3291WB, 24-2 (WB03)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 23B, het plaatsen van een toegangsdeur, 17-0444WB, 26-2 (WB01)

6212 CG, Papenweg 34, het verbouwen van de keuken, 17-0434WB, 24-2 (WB01)

6212 ET, Luikerweg 3, het legaliseren van 1 woning en 3 wooneenheden, 16-3368WB, 22-2 (WB03)

6212 XA, Mergelweg 7, VK het legaliseren van de woningsplitsing in 2 zelfstandige woningen, 17-0412WB, 22-2 (WB01)

6212 XJ, Mergelweg 54, het uitbreiden van de 1e verdieping, 17-0426WB, 24-2 (WB01)

6213 **, Waldeckpark ong., het plaatsen van een tijdelijk kunstproject, 16-3310WB, 23-2 (WB02)

6214 PX, Meester Ulrichweg 20, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0449WB, 28-2 (WB01)

6214 PX, Meester Ulrichweg 22, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0451WB, 28-2 (WB01)

6214 PX, Meester Ulrichweg 24 A + B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0453WB, 28-2 (WB01)

6214 PX, Meester Ulrichweg 26, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0455WB, 28-2 (WB01)

6214 RJ, Proosdijweg 35, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0457WB, 28-2 (WB01)

6214 RK, Proosdijweg 47, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0461WB, 28-2 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 7, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0403WB, 22-2 (WB01)

6216 BT, Via Regia 135B, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3185WB, 24-2 (WB03)

6216 CG, Brusselsepoort 65, het plaatsen van een sprinklerinstallatie, 17-0428WB, 24-2 (WB01)

6216 CG, Brusselsepoort 65, het realiseren van een tijdelijke pompkamer, 17-0427WB, 24-2 (WB01)

6216 RC, Zeepziedersdreef 20D, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3205WB, 24-2 (WB03)

6216 RP, Wolkammersdreef 79D, het legaliseren van de kamerverhuur voor 4 kamers, 16-3184WB, 24-2 (WB03)

6217 KJ, Statensingel 192ABC, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0459WB, 28-2 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 32, het kappen van een dennenboom, 17-0445WB, 28-2 (WB01)

6218 **, Ponjaardruwe ong., AA093501369, 17-0042BM, 20-02 (BM01a)

 6219 **, Fort Willemweg ong., NBT - het geluidscherm, de keermuur en permanente hekwerken, 17-0441WB, 24-2 (WB01)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 13, het repareren van het dak, 17-0443WB, 25-2 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het moderniseren van het Hotel, 17-0440WB, 24-2 (WB01)

6221 CE, Alexander Battalaan 56, het vervangen van ventilatiesysteem door WTW installatie, 17-0446WB, 28-2 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 58, het verbouwen van de winkel en appartement tot winkel en 6 studentenkamers, 16-2769WB, 24-2 (WB03)

6221 EH, Rechtstraat 81, het legaliseren van het splitsen van de woning in 3 woningen, 17-0038WB, 23-2 (WB03)

6221 EK, Rechtstraat 62, het verbouwen van het pand tot 3 appartementen, 16-3323WB, 23-2 (WB03)

6221 EZ, Cörversplein 1, het aanpassen van de indeling van de woning en er wordt een lift geplaatst in de bestaande binnenplaats, 17-0421WB, 23-2 (WB01)

6222 **, Diverse locaties, NZ093502814, 17-0022BM, 23-01 (BM01a)

6222 EA, Dolmansstraat 13ABC, het legaliseren van woningsplitsing, 17-0462WB, 28-2 (WB01)

6222 EN, Bersebastraat 11, het milieuneutraal veranderen en het vervangen van snelbrandoven 3 door snelbrandoven 6, 16-3073WB, 24-2 (WB02)

6222 PH, Kruisdonk 64, het verbouwen van het poortgebouw, 17-0419WB, 23-2 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 185, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3361WB, 24-2 (WB03)

6224 JD, Scharnerweg 137, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2970WB, 22-2 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 82B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0447WB, 28-2 (WB01)

6226 **, Laan in den Drink ongenummerd, het kappen van bomen op sportpark Laan in den Drink (VV Heer) voor de aanleg van kunstgrasvelden, 16-3374WB, 24-2 (WB02)

6226 GH, Dampstraat 15, het kappen van een bergesdoorn, 17-0415WB, 23-2 (WB01)

6226 TA, Esdoorn 4, het legaliseren van 1 woning en 1 appartement, 16-3390WB, 24-2 (WB03)

6228 JS, Vonkendaal 88, een interne verbouwing en het vervangen van de garagepoort in de pui, 17-0405WB, 22-2 (WB01)

6228 JS, Vonkendaal 88, een interne verbouwing en het vervangen van de garagepoort in de pui, 17-0405WB, 24-2 (WB02)

6228 XZ, Rijksweg 62A01, het aanbrengen van gevelreclame, 17-0141WB, 23-2 (WB02)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 12, het wijzigen van de bestemming naar wonen met eventueel bedrijf aan huis, 17-0424WB, 23-2 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02:Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.