Bekendmakingen week 10

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, plangebied Sphinx-Zuid Blok 4, het bouwen van 5 grondgebonden Parkwoningen, 19-0471WB, 26-2 (WB01)

6211 **, Sphinxterrein (Boschstraat), NZ093500094, 19-0031BM, 05-02 (BM07)

6211 AA, Biesenweg 16 (Sappi), NZ093500930, 19-0052BM, 22-02 (BM01)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 145, het intern verbouwen van de woning, 18-2359WB, 21-2 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 4, het plaatsen van reclame op de gevel, 19-0252WB, 26-2 (WB02)

6211 GG, Eksterstraat 1C, het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde van de woning, 19-0478WB, 27-2 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 21, het plegen van onderhoud aan de gevel en het dak, 19-0192WB, 21-2 (WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 7, het realiseren van een doorbraak in de achtergevel voor het doorvoeren van een ventilatiekanaal en het wijzigen van de technische installaties, 19-0476WB, 27-2 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 7, het starten van het bedrijf Friet Elite - 2019-202328, 19-0453WB, 27-2 (23)

6211 HC, Bredestraat 30, wijziging verleende vergunning nieuw kleurvoorstel, 19-0302WB, 21-2 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het plaatsen van luifeltjes aan de Wolfstraatzijde, 19-0463WB, 26-2 (WB01)

6211 JP, Sint Pieterstraat 62-68, het plan betreft een wijziging van de verleende vergunning door het samenvoegen van appartementen op de begane grond en de 2e verdieping, 19-0126WB, 22-2 (WB02)

6211 JX, Prins Bisschopsingel 16, het realiseren van 4 woningen in het kantoorpand, 19-0482WB, 27-2 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 5, het wijzigen van de omgevingsvergunning 14-1260WB, 19-0273WB, 21-2 (WB02)

6211 PB, Brusselsestraat 39, het oprichten van het bedrijf Indohouse VOF - 2019-202257, 19-0433WB, 27-2 (23)

6211 PD, Brusselsestraat 97, het repareren van het dak en het vervangen van enkele kozijnen, 19-0483WB, 27-2 (WB01)

6211 RX, Lindenkruis 11, het plaatsen van dubbelglas in het vlak boven de voordeur, 19-0436WB, 21-2 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 49, het intern herbouwen/herstellen van het pand na brand, 18-2689WB, 21-2 (WB03)

6211 XX, Petrus Regoutplein 3, SNS Maastricht community Store, 19-0470WB, 26-2 (WB01)

6212 AC, Sint Pieterskade 21, het verbouwen van de woning, 18-2823WB, 26-2 (WB03)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 54, het verbouwen van het cafépand, 18-2737WB, 27-2 (WB02)

6213 AA, Champs Elyseesweg 28, het vervangen van het dak, 19-0444WB, 22-2 (WB01)

6213 JB, Redemptielaan 56, het plaatsen van een carport, 19-0446WB, 22-2 (WB01)

6214 AL, Volksplein 18, het uitbreiden van de bestaande kamergewijze verhuur van 5 naar 8 wooneenheden, 19-0040WB, 22-2 (WB02)

6214 VG, Seringenstraat 7A, het verbouwen van de winkel naar woning, 19-0081WB, 22-2 (WB03)

6215 BT, Penatenhof 7, het omzetten van het gebruik naar kamergewijze verhuur aan studenten in de vorm van 5 kamers, 19-0092WB, 22-2 (WB02)

6215 GC, Valeriushof 29 A, het aanbrengen van een overkapping, 19-0445WB, 22-2 (WB01)

6216 EN, Elisabeth Gruytersstraat 21, het kappen van 1 boom, 19-0458WB, 25-2 (WB01)

6216 NS, Glazeniersdreef 21, het plaatsen van 1 dakkapel, 18-2825WB, 27-2 (WB08)

6216 PD, Horlogiersdreef 1, het kappen van 1 boom, 19-0480WB, 27-2 (WB01)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 43, het kappen van 1 berk, 19-0451WB, 22-2 (WB01)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 51, het vervangen van houten kozijnen in kunststof kozijnen met triple glas, 19-0435WB, 21-2 (WB01)

6218 BS, Penningruwe 27, het wijzigen van de huidige oprit d.m.v. het verlagen van de stoeprand, 19-0340WB, 26-2 (WB02)

6219 **, Sandersweg ongenummerd, AA093500157, 19-0043BM, 13-02 (BM07)

6219 NN, Jaagpad West 4, het aanleggen van een bestaande woonboot, 19-0005WB, 21-2 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 1, het starten van het bedrijf Musti kebab - 2019-202286, 19-0442WB, 27-2 (23)

6221 BT, Stationsplein 29, het rolstoeltoegankelijk maken van de hoofdentree en het aanpassen van de containeropslag en de perronopgang aan de noordentree van het stationsgebouw, 18-2581WB, 22-2 (WB02)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van de woning, 19-0459WB, 25-2 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van het kantoor, 19-0462WB, 25-2 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van de woning, 19-0460WB, 25-2 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van het kantoor, 19-0461WB, 25-2 (WB01)

6221 CK, Lage Barakken 26, het omzetten van een woning naar een woning met kamergewijze verhuur, 19-0045WB, 27-2 (WB02)

6221 EA, Wycker Brugstraat 15, het veranderen en verplaatsen van een dubbelzijdige lichtbak en het aanbrengen van reclame middels schilderwerk, 19-0452WB, 23-2 (WB01)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 43, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2803WB, 27-2 (WB02)

6222 AM, Mariënwaard 61, NZ093500453, 19-0045BM, 14-02 (BM03)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van 56 bomen, 19-0237WB, 27-2 (WB02)

6222 BT, Judeaweg 61, het plaatsen van een schutting, 19-0472WB, 26-2 (WB01)

6222 EH, Sionsweg 39A, NZ093500213, 19-0001BM, 22-02 (BM02)

6222 NT, Galjoenweg 71, het wijzigen van het gebruik c.q. het uitbreiden van het verkoopassortiment met e-mobiliteit, 19-0438WB, 21-2 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, een milieuneutrale aanvraag met diverse verbouwingen - 2019-202343, 19-0449WB, 22-2 (WB01)

6222 PC, Klipperweg 22 (Mastlocatie 68), NZ093500447, 19-0054BM, 25-02 (BM01a)

6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 117, het realiseren van een sanitaire ruimte op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning, 19-0427WB, 22-2 (WB02)

6224 LV, Sint Gerardusweg 40, het verhuizen van CrossFit Batteraof, 19-0454WB, 25-2 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een tuinhek en een buitenunit voor een warmtepomp bij het woonhuis, 19-0450WB, 22-2 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 43, het plaatsen van een nieuwe materiaalberging onder de tribune van het MVV stadion met toegangshal naar de sporthal, 19-0465WB, 26-2 (WB01)

6226 CV, Churchilllaan 16, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een pergola, 19-0477WB, 27-2 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vernieuwen en vergroten van de luifel bij de entree van Hotel van der Valk, 19-0457WB, 25-2 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vervangen van de bestaande kozijnen door nieuwe grotere kozijnen, 18-2672WB, 25-2 (WB02)

6227 AR, Demertstraat 40, het legaliseren van een woning, 18-2747WB, 26-2 (WB03)

6227 RR, Burghtstraat 25, het nieuw bouwen van een koetshuis/stallingsruimte, 19-0001WB, 25-2 (WB03)

6229 XT, Maasvelderweg 15, het uitbreiden van het Multi Functioneel Centrum Maasveld, 18-2828WB, 25-2 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01(a), BM03, BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.